Qlu-palvelut on suunnattu ensisijaisesti kokoontumistiloja tilojen omistajille ja niissä toimiville yrityksille sekä ammattilaisille, jotka suunnittelevat ja toteuttavat esteettömiä kokoontumistiloja.
Kuulolaitteen käyttäjät ja tilaisuuksien järjestäjät löytävät kuuloesteettömät tilat Qlu:n kuuloesteettömyyspalvelusta kuulokuvat.fi.

Konsultointi kuuloesteettömyysasioissa

Mitä kuuloesteettömyys on ja miten se tulee ottaa huomioon uudis- ja korjausrakentamisessa? 
Mitkä asiat vaikuttavat kuuloesteettömyyden toteutumiseen?
Mikä on äänensiirtojärjestelmä ja miten induktiosilmukoita käytetään? Mihin tiloihin tulee asentaa Induktiosilmukka?
Mitä Lait ja määräykset vaativat kuuloesteettömyydestä?

Tarvemäärittely

Kaikki lähtee käyttäjien nykyisistä ja tulevista tarpeista. Mihin kokoontumistiloja käytetään tänään? Miten varaudun tulevaisuuden käyttötarpeisiin? Miten monikäyttötilojen kuuloesteettömyys järjestetään?
Qlu-palvelut auttavat määrittelemään toimivat, käyttäjäystävälliset ja kokonaisedulliset kuuloesteettömät tilaratkaisut.

Induktiosilmukkajärjestelmän ja muiden äänensiirtojärjestelmien suunnittelu

Induktiosilmukkajärjestelmän suunnittelu on asiantuntijan tehtävä. Siinä suunnitellaan induktiosilmukka-antenni, joka sopii optimaalisesti yhteen induktiosilmukkavahvistimen kanssa. Silmukka-antenni muotoillaan siten, että sen aikaansaama sähkömagneettinen kenttä takaa tasaisen kuuluvuusalueen, jossa silmukan signaali on standardin SFS-EN 60118-4 mukainen. Signaali ei saa ylikuulua viereisiin tiloihin, jos tilassa käsitellään luottamuksellista tietoa. Erikoistapauksissa käytetään muita äänensiirtojärjestelmiä, kuten IR-, FM- ja WiFi-järjestelmät.

Ohjeistus ja valvonta

Modernin induktiosilmukan toteuttaminen vaatii tarkat asennusohjeet ja ammattitaitoisen asennuksen. Qlu:n suunnittelemat induktiosilmukat dokumentoidaan hyvin ja asentajille toimitetaan selkeät asennusohjeet. Tarvittaessa koulutamme asentajia, valvomme asennusta ja teemme välitarkastuksia työn kriittisissä vaiheissa.

Lopputarkastus

RT- ja ST-kortit sekä SFS-EN 60118-4 standardi määrittelevät kuinka induktiosilmukkajärjestelmä tulee testata ja merkitä. Kun lopputarkastus tehdään Qlu-kartoituksella, induktiosilmukkajärjestelmä testataan määräysten ja standardien mukaisesti ja kartoituksen lopputuotteena syntyy standardin mukaiset esteettömyysmerkinnät mukaan lukien induktiosilmukan kuuluvuuskartta. Qlu-kartoitus on patentoitu Qlu-palvelu.

Käyttöönotto ja järjestelmän toiminnan tarkkailu

Järjestelmän ylläpitäjät koulutetaan huolehtimaan ja tarkkailemaan induktiosilmukkajärjestelmän toimintaa. Qlu auttaa ongelmatilanteissa ja järjestelmän ylläpitotarkastus tehdään 3 vuoden välein.

Qlu-palvelut auttaa suunnittelusta ylläpitoon 

Induktiosilmukka on kuulolaitteiden käyttäjien ja kuulojärjestöjen suosittelema äänensiirtoratkaisu. Se on erittäin pitkäikäinen ja erittäin vähän huoltoa kaipaava äänensiirtojärjestelmä. Hyvin suunniteltu ja toteutettu induktiosilmukkajärjestelmä kestää jopa 20-30 vuotta eikä vaadi kuulolaitteen käyttäjiltä lisävälineitä.

Qlu-palvelut