Suomalaista palvelua - pyydä tarjous

Tältä sivulta voit lähettää Qlu:lle tarjouspyynnön alla olevista palveluista ja tuotteista.Pyydä tarjous, vastaamme tarjouspyyntöönne tyypillisesti 48 tunnin sisällä tai seuraavana vapaapäivien jälkeisenä työpäivänä. Täyttämällä pyydettävät tiedot mahdollisimman huolellisesti nopeutat tarjouksen tekoa. Otamme sinuun yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse, jos meillä on kysyttävää.

Induktiosilmukkajärjestelmien lopputarkastukset ja Qlu-kartoitus - pyydä tarjous

Uudisrakennusten induktiosilmukkajärjestelmien toiminta tulee tarkastaa aina ennen rakennuksen esteettömyystarkastusta. RT- ja ST-kortit määrittelevät selkeästi kuinka induktiosilmukkajärjestelmät tulee testata ja merkitä. Lisää ohjeita löytyy Ympäristöministeriön oppaasta Esteetön rakennus ja ympäristö. Qlu-kartoituksella uusi silmukkajärjestelmä testataan induktiosilmukkastandardin SFS-EN 60118-4 mukaisesti ja näin varmistetaan ennen esteettömyystarkastusta, että järjestelmä on määräysten mukaisessa kunnossa ja merkitty oikein.

Pyydä tarjous lopputarkastuksesta ja Qlu-kartoituksesta
Induktiosilmukkajärjestelmän toiminta ja esteettömyysmerkinnät tulee tarkastaa aina ennen rakennuksen esteettömyystarkastusta. Lopputarkastuspöytäkirjat ja seinille ripustetut kuuluvuuskarttataulut on esteettömyystarkastuksen tekijälle ainoa tapa varmistua siitä, että rakennus täyttää esteettömyysvaatimukset myös kuuloesteettömyyden osalta. Tilaamalla Qlu-tarkastuksen asiakkaamme varmistuu siitä, että saa mitä on tilannut ja kokoontumistilojen kuuloesteettömyys on kunnossa. Qlu-kartoituksessa induktiosilmukan toiminta säädetään SFS-EN 60118-4 standardin mukaisesti siten, että sen kuuluvuusalue on mahdollisimman laaja ja signaali mahdollisimman korkealaatuinen. Kartoituksesta toimitetaan asiakkaalle loppuraportti, induktiosilmukan kuuluvuuskarttataulut ja kartoitettu tila julkaistaan kuuloesteettömyysportaalissa kuulokuvat.fi. Tarjouksen laskemista varten tarvitsemme tiedot tilan pinta-alasta tai istuinpaikkojen määrästä, muodosta ja karttaan mahdollisesti tarvittavasta istuinpaikkanumeroinnista. Saat kartoituksesta 10% alennuksen, jos liität tarjouspyyntöön tilan pohjakuvan (.dwg, .pdf, .jpg tai .png formaateissa). Täytä em. tiedot ja kontaktitietosi alla olevaan listaan, niin saat meiltä tarjouksen 48 tunnin sisällä tai seuraavana arkipäivänä.

Olemassa olevien tilojen induktiosilmukkajärjestelmien Qlu-kartoitus - pyydä tarjous

Induktiosilmukkajärjestelmän säätäminen ja testaaminen käsimittareilla on käytännössä lähes mahdoton tehtävä. Koska suurin osa vanhemmissa kokoontumistiloissa olevista induktiosilmukkajärjestelmistä on säädetty muutamasta testipisteestä käsimittarilla, vaihtelee induktiosilmukoiden laatu todella paljon. Tämän lisäksi tiloista puuttuvat standardin mukaiset esteettömyysmerkinnät, eli T-merkki ja induktiosilmukan kuuluvuuskartta. Qlu-kartoituksen yhteydessä induktiosilmukan toiminta säädetään mahdollisimman hyväksi ja kartoituksen lopputuloksena syntyy tilan sisäänkäyntien välittömään läheisyyteen sijoitettavat kuuluvuuskartat. Vanhan induktiosilmukkajärjestelmän Qlu-kartoitus parantaa silmukan kuuluvuusaluetta keskimäärin 20-30%. Suuri osa vanhoista induktiosilmukkajärjestelmistä saadaan säädettyä hyvään kuntoon olemassa olevalla induktiosilmukkavahvistimella. Jos vahvistin on rikki tai alitehoihen se voidaan vaihtaa samalla käynnillä ennen kartoitusta. Pyydä tarjous painamalla alla olevaa nappulaa.

Pyydä tarjous Qlu-kartoituksesta
Qlu-kartoituksella varmistetaan sekä uusien (lopputarkastus) että jo käytössä olevien induktiosilmukkajärjestelmien moitteeton toiminta ja asetuksen mukaiset esteettömyysmerkinnät. Qlu-kartoituksessa induktiosilmukan toiminta säädetään SFS-EN 60118-4 standardin mukaisesti siten, että sen kuuluvuusalue on mahdollisimman laaja ja signaali mahdollisimman korkealaatuinen. Kartoituksesta toimitetaan asiakkaalle loppuraportti, induktiosilmukan kuuluvuuskarttataulut ja kartoitettu tila julkaistaan kuuloesteettömyysportaalissa kuulokuvat.fi. Tarjouksen laskemista varten tarvitsemme tiedot tilan pinta-alasta tai istuinpaikkojen määrästä, muodosta ja karttaan mahdollisesti tarvittavasta istuinpaikkanumeroinnista. Saat kartoituksesta 10% alennuksen, jos liität tarjouspyyntöön tilan pohjakuvan (.dwg, .pdf, .jpg tai .png formaateissa). Täytä em. tiedot ja kontaktitietosi alla olevaan listaan, niin saat meiltä tarjouksen 48 tunnin sisällä tai seuraavana arkipäivänä.

Kuuloesteettömyyskatselmointi

Kuuloesteettömyyskatselmoinnissa Qlu:n asiantuntija kiertävät kaikki asiakkaan tilat, joissa on induktiosilmukkajärjestelmä ja testaa nopeasti induktiosilmukkajärjestelmän toiminnan ja signaalin laadun. Katselmoinnin loppuraportista löytyy yksityiskohtainen esitys kunkin tilan kuuloesteettömyyden tilanteesta ja ehdotus siitä, miten esimerkiksi induktiosilmukkajärjestelmä pitäisi korjata. Lisäksi voidaan tutustua myös tiloihin, joissa pitäisi rakennusasetuksen mukaan olla induktiosilmukkajärjestelmä, ja tehdään ehdotus siitä miten järjestelmä olisi parasta toteuttaa. Kuuloesteettömyyskatselmointi ei sisällä Qlu-kartoitusta. Katselmoinnin pohjalta voimme tehdä tarkan tarjouksen kuuloesteettömyyden parantamisesta, vahvistimien vaihtotarpeesta ja Qlu-kartoituksista.

Pyydä tarjous kuuloesteettömyyskatselmoinnista
Induktiosilmukkajärjestelmien katselmoinnissa selvitetään asiakkaan kokoontumistiloujen kuuloesteettömyys ja niihin asennettujen induktiosilmukkajärjestelmien yleiskunto. Katselmoinnin antaa hyvän pohjan jatkosuunnitelmien tekemiseksi järjestelmien standardin mukaiseen toimintakuntoon saattamisesta ja edelleen kehittämisestä. Katselmointi ei ole riittävä toimenpide induktiosilmukkajärjestelmän standardin mukaisen toiminnan toteamiseksi, mutta sen perusteella tiedetään tarvitseeko järjestelmää korjata tai muuttaa ennen induktiosilmukan laatukartoitusta. Jos katselmoitavasta tilasta tai palvelupisteestä ei löydy induktiosilmukkaa, katselmointi antaa perustiedot uuden silmukkajärjestelmän suunnitteluun. Katselmointi on hyödyllistä tehdä ennen induktiosilmukoiden laatukartoitusta silloin, kun asiakkaalla on suuri määrä induktiosilmukkajärjestelmiä eri kokoontumistiloissa.

Induktiosilmukkajärjestelmien suunnittelu

Qlu on Euroopan mittakaavassa johtava induktiosilmukkajärjestelmien suunnittelija. Käytössämme on alan parhaat suunnittelu ohjelmistot, joilla silmukkasuunnittelun lopputulos voidaan mallintaa. Induktiosilmukkajärjestelmän tärkein osuus on silmukka-antennin suunnittelu. Qlu:n asiantuntijat suunnittelevat juuri asiakkaan tarpeeseen soveltuvat silmukkaratkaisut. Suunnittelussa otetaan huomioon luottamuksellisuus (ylikuuluminen viereisiin tiloihin), esiintymisalueet, pyörätuolipaikat ja monikäyttötilojen tilanjako.
 
Pyydä tarjous induktiosilmukkajärjestelmän suunnittelusta
Qlu on Suomen johtava induktiosilmukkajärjestelmien suunnittelua tarjoava yritys. Käytämme apuna suunnittelussa johtavien laitevalmistajien Ampetronic:n ja Univox:n suunnitteluohjelmistoja sekä vaativissa suunnittelutehtävissä omaa induktiosilmukkajärjestelmien simulointiohjelmistoa. Suunnittelemme kuhunkin tilaan tilan käyttötarkoitukseen soveltuvan tarkoituksenmukaisimman silmukka-arkkitehtuurin. Asiakkaalle toimitettava suunnitelma sisältää: - perinteisellä tai vaiheensiirtotekniikalla toteutetun induktiosilmukkajärjestelmän suunnittelun - simuloinnit silmukoiden magneettikentistä - johdotuspiirrokset DWG formaatissa - silmukkakaapeleiden ja kiinnitysteippien tyypit - silmukkakaapeloinnin asennusohjeen - vahvistinsuositukset (eri valmistajilta) Liitä tarjouspyyntöösi pohjakuvat tiloista, joihin haluat induktiosilmukkasuunnitelman.
100 characters left
1000 characters left
 

Qlu-ylläpitotarkastus - pyydä tarjous

Qlu-ylläpitotarkastuksilla huolehditaan induktiosilmukkajärjestelmän SFS-EN 60116-4 standardin mukaisesta toimivuudesta. Qlu:n asiantuntijan suorittama Qlu-ylläpitotarkastus tulee tehdä kolmen vuoden kuluttua Qlu-kuuluvuuskartoituksesta ja sen jälkeen joka kolmas vuosi. Qlu-ylläpitotarkastus on myös syytä tehdä, jos AV-laitteistoon tai tilaan tehdään muutoksia. Ylläpitotarkastuksen suorittaa ja raportin laatii Qlu:n induktiosilmukka-asiantuntija. Lue lisää Qlu-ylläpitotarkastuksesta ja pyydä tarjous alla olevasta linkistä.

Pyydä tarjous Qlu-ylläpitotarkastuksesta
Täytä tähän yhteystietosi, niin lähetämme sinulle tarjouksen Qlu-ylläpitokartoituksesta

 

Asiantuntijat palveluksessanne

Qlu Oy on yhteiskunnallinen yritys, joka tuottaa markkinoille palveluita ja ratkaisuja, jotka auttavat huonokuuloisia henkilöitä toimimaan yhteiskunnassa yhdenvertaisina normaalikuuloisten kanssa. Palvelumme auttaa yhteiskuntaa täyttämään YK yleissopimuksessa vammaisten oikeuksista määritellyt esteettömyyden ja saavutettavuuden vaatimukset huonokuuloisten osalta. Autamme tarjoamaan kuulolaitteiden käyttäjille yhdenvertaiset kuulemisolosuhteet ja palvelutason julkisissa tiloissa. Kartoitamme yhdessä kansainvälisten kumppaniemme kanssa julkisten tilojen induktiosilmukoiden toiminnan, ohjeistamme mahdollisesti tarvittavissa korjaustoimenpiteissä ja julkaisemme tilojen kuuluvuuskartat kaikkien nähtäville Web-portaalissamme.
Ota yhteyttä info at qlu.fi, puhelin 050 512 7912