Qlu-kartoitus on avainlipputuoteQlu-kartoitus on Qlu:n kehittämä palvelu, jolla testataan induktiosilmukan signaalin laatu sekä kuuluvuusalue standardin SFS-EN 60118-4 mukaisesti. Kartoituksen lopputuloksena syntyy standardin mukainen induktiosilmukan kuuluvuuskartta, jossa näkyy induktiosilmukan standardin kriteerit täyttävä induktiosilmukan kuuluvuusalue. 

Qlu:n patentoiman kartoitusjärjestelmän avulla induktiosilmukan laatu mitataan 30 cm tarkkuudella, jolloin induktiosilmukan kuuluvuudesta voidaan muodostaa erittäin tarkka kuuluvuuskartta. Qlu-kartoituksessa mitataan induktiosilmukan signaalin voimakkuus, häiriöetäisyys, taajuusvaste ja ulkopuoliset kuuluvuuteen vaikuttavat sähkömagneettiset häiriöt.

Signaalin laatu mitataan koko kuuntelutilasta ja tilasta laaditaan mittaustulosten perusteella kuuluvuuskartta, jossa signaalin laatu esitetään värikoodein.  Induktiosilmukan merkitseminen standardin mukaisesti vaatii, että tilan sisäänkäyntien välittömään läheisyyteen, näkyvälle paikalle sijoitetaan induktiosilmukasta kertova T-merkki ja induktiosilmukan kuuluvuuskartta.

Induktiosilmukan kuuluvuuskartta Svenska Teaternissä

Standardin mukainen induktiosilmukan kuuluvuuskartta

Tämän lisäksi kuuluvuuskartta julkaistaan kuulokuvat.fi -kuuloesteettömyyspalvelussa, jossa kuulolaitetta käyttävä asiakas voi ennalta tutustua induktiosilmukan kuuluvuuteen ja antaa palautetta kuulemisolosuhteista

Siirry  Kuulokuvat.fi -palveluun   

Tuotamme Qlu-kartoituksen tilaajalle lisäksi häiriökartan, jossa näkyvät sähköverkon synnyttämät häiriökentät. Kartan avulla tilan haltija voi toteuttaa sähköverkon parannukset ja minimoida häiriöiden aiheuttamat ongelmat.

Näin Qlu-kartoitus tehdään

Qlu-kartoituksen alussa tarkastamme järjestelmän ja säädämme sen toimimaan laitevalmistajan ohjeita ja uusinta induktiosilmukkastandardia SFS-EN 60118-4 noudattaen parhaaseen mahdolliseen tilaan. Tämän jälkeen aloitetaan koko tilan kattava laatukartoitus. Katso alla olevasta videosta kuinka se tehdään.

Kehittämämme sisäpaikannus- ja mittausjärjestelmän avulla itse mittaustapahtumaan käytettävä aika saadaan minimoitua. Qlu-kartoitus kestää tyypillisesti 1-3 tuntia tilan koosta riippuen. Käsimittarilla mittaus tulisi suorittaa jokaisesta mittapisteestä kolmeen kertaan ja siihen kuluisi arviolta 15-20 kertaa enemmän aikaa, eli yhden suuren tilan kartoittamiseen kuluisi 1-2 miestyöviikkoa!  Jos induktiosilmukkavahvistin on rikki tai heikkotehoinen, voimme vaihtaa se tarvittaessa uuteen ennen kartoitusta. Toimimatonta järjestelmää ei kannata kartoittaa. 

Tutustu myös katselmointipalveluumme, joka auttaa suunnittelemaan kuuloesteettömyyden parantamista ja toimii hyvänä pohjatyönä Qlu-kartoitukselle. Katselmoinnissa selviää myös montako induktiosilmukkavahvistinta olisi syytä vaihtaa uuteen tai voidaanko suureen tilaan alitehoisia vahvistimia käyttää pienemmissä tiloissa. Katselmointi on järkevää tehdä ennen kartoitusta, jos samalla omistajalla on vähintään 6 kokoontumistilaa.

Pyydä tarjous Qlu-kartoituksesta
Qlu-kartoituksella varmistetaan sekä uusien (lopputarkastus) että jo käytössä olevien induktiosilmukkajärjestelmien moitteeton toiminta ja asetuksen mukaiset esteettömyysmerkinnät. Qlu-kartoituksessa induktiosilmukan toiminta säädetään SFS-EN 60118-4 standardin mukaisesti siten, että sen kuuluvuusalue on mahdollisimman laaja ja signaali mahdollisimman korkealaatuinen. Kartoituksesta toimitetaan asiakkaalle loppuraportti, induktiosilmukan kuuluvuuskarttataulut ja kartoitettu tila julkaistaan kuuloesteettömyysportaalissa kuulokuvat.fi. Tarjouksen laskemista varten tarvitsemme tiedot tilan pinta-alasta tai istuinpaikkojen määrästä, muodosta ja karttaan mahdollisesti tarvittavasta istuinpaikkanumeroinnista. Saat kartoituksesta 10% alennuksen, jos liität tarjouspyyntöön tilan pohjakuvan (.dwg, .pdf, .jpg tai .png formaateissa). Täytä em. tiedot ja kontaktitietosi alla olevaan listaan, niin saat meiltä tarjouksen 48 tunnin sisällä tai seuraavana arkipäivänä.