Yhdenvertaisuus lain mukaan:

"Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen.

Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi tässä laissa tarkoitettua syrjintää on häirintä, kohtuullisten mukautusten epääminen sekä ohje tai käsky syrjiä."

Kuulolaitteen käyttäjille tämä tarkoittaa sitä, että kokoontumistiloissa tulee olla induktiosilmukka tai muu äänensiirtojärjestelmä. Myös palvelupisteissä tulee tarjota yhdenvertaista palvelua, eli niissä tulisi olla palvelupistesilmukka.

Tämän lisäksi rakennusasetus (Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä (241/2017)) määrittelee induktiosilmukan tai muun äänensiirtojärjestelmän pakolliseksi äänentoistolla varustettuihin kokoontumistiloihin:

”Jos katsomossa, auditoriossa, juhla-, kokous- tai ravintolasalissa, opetustilassa tai muussa vastaavassa kokoontumistilassa tai yleisön palvelutilassa on äänentoistojärjestelmä, siinä on oltava induktiosilmukka tai muu vastaava äänensiirtojärjestelmä.”

Kuuloesteettömyyttä saa ja pitää vaatia siinä missä liikuntaesteettömyyttäkin.

Sinulla on oikeus kuulla!