Web-linkkejä

Täältä löydät web-linkkejä kuuloesteettömyyteen liittyviin määräyksiin, esteettömyyslakeihin ja ohjeisiin sekä kuulojärjestöjen ja kuulotietoutta jakavien tahojen sivuille.
Lopussa on linkit Suomessa yleisimmin käytettyjen induktiosilmukkavahvistimien valmistajien kotisivuille.

Kuuloesteettömyyteen liittyvät määräykset, lait ja ohjeet

Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä (241/2017)

Yhdenvertaisuuslaki (https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325)

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä  

Suomalainen induktiosilmukkaopas, Kuuloliitto 


Web-linkkejä kuulojärjestöjen ja kuulotietoutta jakavien tahojen Web-sivuille

Kuuloliitto ry

Kuuloliitto ry logo

Kuuloliiton FaceBook -sivut: https://www.facebook.com/kuuloliitto

Kuuloliiton kuulopiirit löytyvät Kuuloliitto ry:n sivuilta. 

Kuuloavain.fi 

on Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry:n ja LapCI ry:n yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on luoda kuulovammaisten lapsen vanhemmille suunnattu tieto- ja vertaistukiportaali. 

FaceBook -sivut: https://www.facebook.com/kuuloavain

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry (KLVL) on tarkoitettu kaikille perheille, joissa on kuulovammainen lapsi tai nuori.

Kuulolla koko iän

-verkkosivustolta saat ajankohtaista ja luotettavaa tietoa ikähuono­kuuloisuudesta, kuulon apuvälineistä ja vertaistuesta.

LapCI ry

Valtakunnallinen sisäkorvaistutelasten yhdistys.

Suomen Akustikusneurinoomayhdistys ry

Suomen Tinnitusyhdistys ry 


Web-linkkejä laitevalmistajien Web-sivuille

Alla linkkejä Suomessa yleisimmin käytettyjen induktiosilmukkavahvistimien valmistajien kotisivuille.

Ampetronic Ltd.

Contacta Ltd.

Opus Technologies

Univox / Bo Edin AB