Bättre hörbarhet

Hörslingan är den vanligaste metoden för att underlätta hörandet för personer med nedsatt hörsel. Den överför ljudet direkt till hörapparaten. Då den fungerar bra ger hörslingan en tydlig och högkvalitativ upplevelse för användaren.

Eftersom systemets funktion är osynlig är det svårt för en hörande att kontrollera om hörslingan fungerar på önskvärt sätt eller om det finns störningar inom dess verksamhetsområde.

Qlu har utvecklat en unik metod för hörslinga kvalitet kartläggning.