Kuulonalenema koskettaa koko yhteiskuntaa

Teimme kansainvälisen kuulopäivän (3.3.2022) kunniaksi SoMeen 7 tietoiskua kuulonaleneman yleisyydestä, vaikutuksista ja kuulonhuollon merkityksestä.

Kollaasirivi Kuulitko Kuulonalenema

Alla yhteenveto viikon tietoiskuista ajalta (4.3.–9.3.2022). 

TIETOISKU 1 – TIESITKÖ?            

Hoitamattomalla kuulonalenemalla ja kuuroudella on valtava henkilökohtainen vaikutus. Lapsilla sillä on yhteys kielellisen kehittymisen ja oppimisen viivästymiseen. Aikuisilla sillä on yhteys sosiaaliseen eristäytymiseen, itsenäisen toimintakyvyn menetykseen, työttömyyteen, mielenterveysongelmiin, kaatumisiin, kognitiivisen toimintakyvyn heikkenemiseen, sekä terveys- ja sosiaalipalveluiden käytön lisääntymiseen. 

Tänään 3.3.2022 vietetään WHO:n maailman kuulopäivää – "To hear for life, listen with care"

WHO:n Maailman kuulopäivän kuvassa lapsi kuuntelee kuulokkeilla

 

Vuosittain maaliskuun 3. päivänä vietettävän maailman kuulopäivä -teeman "Kuuntele huolella kuullaksesi koko ikäsi" tarkoitus on lisätä tietoisuutta kuurouden ja kuulonaleneman ennaltaehkäisystä sekä kuulonhuollon merkityksestä. 

Tämän vuoden teema korostaa "turvallisen kuuntelun" merkitystä elinikäisen kuulon säilyttämiseksi.

 

Kuuloesteettömien tilojen määrä kasvoi merkittävästi vuonna 2021!

Qlu-kartoitettu Marian Kappeli Levillä on kuuloesteetön

Kuuloesteettömien tilojen määrä on kasvanut joka vuosi ja viime vuoden kasvu oli ennätyksellinen. Vuonna 2021 teimme yli 150 kohteeseen SFS-EN 60118-4 standardin mukaisia Qlu-kartoituksia. Qlu-kartoitusten myötä syntyvät induktiosilmukan kuuluvuuskartat asennetaan tilojen sisäänkäynnin välittömään läheisyyteen. Näin kuulolaitteiden käyttäjät tietävät, minne heidän kannattaa tilassa sijoittua hyvän kuulemisen saavuttamiseksi. Kuuloesteettömien tilojen kuuluvuuskartat löytyvät kuuloesteettömyspalvelustamme osoitteesta: kuulokuvat.fi.

Qlu-kartoituksia ja induktiosilmukan kuuluvuuskarttoja tehdään kokoontumistiloihin, joissa on äänensiirto- ja äänentoistojärjestelmä. Tällaisia tiloja ovat esim. auditoriot, kirkkosalit, luentosalit, luokkatilat ja joukkoliikenneasemat. Erilaisissa palvelu- ja vastaanottopisteissä kartoitimme reilut 30 palvelupistesilmukkaa yhdenvertaisen asioinnin mahdollistamiseksi kuulolaitteiden käyttäjille.