Onko kuulolaitteessasi Bluetooth Auracast -asento?

Moderneista kuulolaitteista löytyy usein mahdollisuus kytkeä kuulolaite puhelimeen tai kuulolaitevalmistajan omaan lisälaitteeseen Bluetoothin avulla. Tästä innostuneena monet laitevalmistajat ja maahantuojat ovat jo julistaneet induktiosilmukan kuolleeksi ja kauppaavat sen tilalle Bluetooth -pohjaisia järjestelmiä. Todettakoon se jo heti tässä vaiheessa, että yleiskäyttöiseksi äänensiirtojärjestelmäksi soveltuvaa Bluetooth pohjaista järjestelmää ei ole vielä olemassa. Kuulolaitteessasi ei siis ole Bluetooth -asentoa, jolla voit korvata tutun ja turvallisen T-asennon.

Äänensiirtojärjestelmien ympärillä on viimeaikoina liikkunut kaikenlaisia huhuja ja jopa disinformaatiota, kun Bluetooth SIG Inc. (Bluetooth Special Interest Group) esitteli Auracast™ Broadcast Audion.  Auracast Bluetooth ei ole sama asia kuin kuulolaitteista löytyvä ”tavallinen” Bluetooth, mikä on aiheuttanut väärinymmärryksiä ja jopa virheellisen tiedon leviämistä. Aikaisempiin Bluetooth järjestelmiin verrattuna Auracast mahdollistaa saman korkealaatuisen äänen lähettämisen kaikkiin lähistöllä oleviin Bluetooth laitteisiin yhtä aikaa. Tämä luokin Auracastille aivan huikeita tulevaisuuden näkymiä etenkin kuluttajalaitteissa, kuten älypuhelimet ja kuulokkeet. Mikä olisikaan hienompaa, jos voisit itse valita sporttibaarissa juuri sen TV-vastaanottimen äänen jonka haluat kuulokkeisiisi. Voit valita älypuhelimestasi juuri sen Auracast lähetyksen, joka haluat kuunnella, samaan tapaan kuin valitset käytettävän WiFi-verkon. Toisin kuin induktiosilmukasta, Auracast Bluetooth äänestä tulevat hyötymään siis muutkin kuin kuulolaitteen käyttäjät. Ja vieläpä todennäköisesti vuosia ennen heitä.

Auracastia mainostetaan ”tulevaisuuden äänensiirtojärjestelmänä”, mikä voi hyvinkin olla totta, mutta milloin asia toteutuu, on aivan eri asia. Asiantuntijoiden mukaan sille on hyvä todennäköisyys, että lopulta Auracastista tulee seuraavan sukupolven äänensiirtojärjestelmä, mutta siihen voi mennä vuosia tai jopa vuosikymmeniä ennen kuin se saavuttaa riittävän markkinaosuuden. Siihen saakka Auracastia ja muita äänensiirtojärjestelmiä tulee pystyä käyttämään rinnakkain.

Budapest Declaration

Tähän asiaan myös IFHOH (International Federation of Hard Of Hearing People) otti kantaa syksyllä 2022 lausunnossaan, joka tunnetaan nimellä Budapest Declaration. IFHOH kehuu EHIMAn (European Hearing Instrument Manufacturers Association, Euroopan kuulolaitevalmistajien yhdistys) ja Bluetooth SIG:n yhteistyötä Auracastin kehittämisessä universaaliksi teknologiaksi, joka lupaa auttaa huonokuuloisia kuulemaan paremmin tiloissa, joissa kuulolaitteilla ja sisäkorvaistutteilla ei pärjää kunnolla ilman äänensiirtoa. Auracast tarjoaa uusia mahdollisuuksia ja äänenlaatua, joita tämänhetkisillä äänensiirtojärjestelmillä ei voi tarjota, mutta kunnes Auracast on laajalti saatavilla kuulolaitteiden tulee tukea myös Induktiosilmukkaa (T-asento) Auracastin rinnalla.

Monta haastetta ratkaistavana

Auracast tulee tarjoamaan huikeita ominaisuuksia, mutta niistä tulevat todennäköisesti ensin hyötymään tavalliset, normaalikuuloset kuluttajat. Kuluttajamarkkina on kooltaan valtava kuulolaitemarkkinaan verrattuna ja teknologian implementoiminen älypuhelimiin on huomattavasti helpompaa kuin kuulolaitteisiin.

Kuulolaitteen käyttäjien kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että uusi äänensiirtojärjestelmä ei vaadi lisälaitteita, se ei kuluta kuulolaitteen paristoja nopeasti loppuun, eikä äänen tule huulilta lukemista vaikeuttavaa viivettä. Kaikkia näitä ongelmia ei ole vielä ratkaistu. Jotta Auracastista tulisi käyttökelpoinen äänensiirtojärjestelmä kaikille kuulolaitteen käyttäjille, pitää sen käytön olla yhtä helppoa kuin kuulolaitteen kytkeminen T-asentoon.

Tähän voi siis mennä jopa vuosikymmeniä, kuten Auracast SIG:n omat asiantuntijat ovat todenneet.

IHLMA on samoilla linjoilla kuin IFHOH

Kansainvälinen induktiosilmukkavalmistajien järjestö IHLMA on lausunnossaan samoilla linjoilla Kansainvälisen huonokuuloisten keskusliiton IFHOH:n kanssa. Auracast on nouseva teknologia, jonka tarkoitus on antaa kaikille lähetystä kuunteleville henkilökohtainen kokemus. Jos Auracast teknologia saadaan kehitettyä toimivaksi, lisäksi vaaditaan hyvin suuret määrät myytyjä Auracastilla varustettua kuulolaitteita ja kokoontumistiloihin asennettuja Auracast lähettimiä ennen kuin siitä tulee vaihtoehto induktiosilmukkajärjestelmille. Joskus koittaa aika, jolloin induktiosilmukka-, IR- ja RF-järjestelmät kannattaa korvata uudella teknologialla, mutta tilojen omistajat voivat olla luottavaisia, että induktiosilmukkajärjestelmä on hyvä investointi vuosiksi tai jopa kymmeniksi vuosiksi eteenpäin. Induktiosilmukka on ainut maailmanlaajuisesti käytössä oleva äänensiirtojärjestelmä, jonka asennukselle ja käyttöönotolle on olemassa standardi. Standardi takaa hyvän äänenlaadun kaikissa tiloissa, joissa silmukka on asennettu, testattu ja merkitty sen mukaan.

Kuuloliitto haluaa varmistaa jäsentensä kuulemisen

”Viime aikoina työpaikallani Kuuloliitossa on ollut paljon puhetta ja pohdintaa Auracast-järjestelmästä.  Uuden järjestelmän kerrotaan korvaavan induktiosilmukat.

Täytyy kuitenkin muistaa, että äänen siirrossa on aina kaksi osapuolta.  Sekä lähettäjäpuolen että vastaanottopuolen on toimittava saman järjestelmän puitteissa.

Auracast on epäilemättä teknisesti kehittynyt ja sillä on varmasti mahdollisuuksia korvata induktiosilmukka äänensiirtojärjestelmänä.  Järjestelmän sujuva käyttö huonokuuloisten apuna edellyttää kuitenkin, että kaikki kuulokojeet on varustettu Auracast-yhteensopiviksi ja kaikki ne tilat, joissa äänensiirtoa edellytetään, on varustettu lähetysjärjestelmällä.

Kuuloliitto haluaa varmistaa jäsentensä kuulemisen myös siirtymävaiheen aikana ja näin ollen vaatimuksena on, että induktiosilmukkajärjestelmiä käytetään rinnalla niin kauan, kunnes uusi, korvaava järjestelmä yltää samaan kattavuuteen kuin induktiosilmukka nyt.” Kertoo Kuuloliiton erityisasiantuntija Jukka Rasa.

Helppokäyttöisyys on tärkeää

”Huonokuuloisena olen hyötynyt paljon äänensiirrosta.  Induktiosilmukka on helppokäyttöisin tällä hetkellä olevista käyttökelpoisista järjestelmistä.  Ryhtyessäni kuuntelemaan silmukan välityksellä tulevaa ääntä, en tarvitse mitään ylimääräistä laitetta, riittää, että käännän kuulokojeeni T-asentoon.

Käytän induktiosilmukkaa päivittäin.  Kotonani on käytössä kolme eri silmukkaa asennettua kolmeen eri huoneeseen.  Pääasiassa kuuntelen silmukoitteni kautta televisiota ja tietokoneen ääniä.  Selvän saaminen vaikkapa uutisista ei olisi minulle mahdollista ilman induktiosilmukkaa.” Rasa jatkaa.

 

Yhteenveto

Me Qlu:ssa seuraamme tiiviisti uusien äänensiirtoteknologioiden kehitystä. Auracast on tähän mennessä ehdottomasti lupaavin ehdokas induktiosilmukan korvaajaksi. Bluetoothia on jo kauan yritetty istuttaa äänensiirtojärjestelmäksi, mutta tähän mennessä se toimii vain henkilökohtaisessa käytössä lähinnä puhelimen ja kuulolaitteen välillä.  Jos Auracastin viive jää alle 10 millisekunnin, eli niin pieneksi että huulilta lukeminen onnistuu vaivatta, uusien Auracastilla varustettujen kuulolaitteiden virrankulutus pysyy pienenä ja yhdistäminen Auracast järjestelmään tehdään yhtä helpoksi kuin T-asennon käyttö, tulee Auracast ensin induktiosilmukan rinnalle ja ehkä jonakin päivänä korvaa induktiosilmukkajärjestelmät. Ikävä kyllä tähän kuluu pahimmillaan kymmeniä vuosia.

Vaikka kauppamiehet sanoisivat mitä, Bluetooth ei ole vielä tänä päivänä vaihtoehto induktiosilmukalle. Bluetooth Auracast on toivottavasti sitä, mutta ikävä kyllä vasta jossain kaukana tulevaisuudessa. Ensin pitää kuitenkin ratkaista loput tekniset ongelmat, suunnitella helppokäyttöinen käyttöliittymä kuulolaitteita varten, saada Auracast lähettimet teolliseen tuotantoon, myydä uusi teknologia asiakkaille ja ennen kaikkea saada Auracast vastaanottimet kaikkiin kuulolaitteisiin. Jokainen vaihe vie helposti vuosia ja viimeisin mainituista vielä huomattavasti kauemmin.

Induktiosilmukka on edelleen johtava ja kuulolaitteiden käyttäjien mielestä paras äänensiirtoratkaisu. Hyvin suunnitellut, standardin mukaan asennetut ja Qlu-kartoitetut induktiosilmukkajärjestelmät tarjoavat kuulolaitteiden käyttäjille miellyttävän kuulemiskokemuksen. Tilojen omistajille se on pitkäikäinen, hyvin suunniteltuna edullinen ja helppohoitoinen järjestelmä johon käyttäjät ovat tyytyväisiä. Kuulolaitteen käyttäjille se on käytännössä ainut kaikkialla toimiva vaihtoehto. Bluetooth teknologialla ei siis toistaiseksi, eikä vielä pitkään pitkään aikaan, voi korvata nykyisiä äänensiirtojärjestelmiä. Toivottavasti se tulee kuitenkin pian käyttöön induktiosilmukajärjestelmien rinnalle, jotta siitä saadaan käyttökokemuksia ja käyttöliittymästä saadaan kehitettyä helppokäyttöinen.

Antti Nevalainen
Liiketoiminnan kehitysjohtaja, Qlu Oy

Lähteet:

IFHOH Budapest Declaration 2022: https://hearingloop.org/uploads/budapest-declaration.pdf

IHLMA statement 2023 - Loops to remain essential assistive listening for many years as Bluetooth development progresses: https://ihlma.org/wp-content/uploads/2023/01/IHLMA-Auracast-statement-Final-2023.pdf

Bluetooth SIG: https://www.bluetooth.com/auracast/assistive-listening/