Kvalitetsmapning

Länk till vår karttjänst

Qlu Oy testar hörslingans funktion opartiskt och pålitligt. Vi berättar om hörslingans funktion i ord och bild.

Vi kontrollerar systemet och justerar dess funktion enligt tillverkarens instruktioner till bästa möjliga nivå. Vi testar signalens kvalitet i hela lokalen och gör en hörbarhetskarta där signalens kvalitet visas med färgkoder. Kvalitetskartan kan förevisas såväl i lokalen som på nätet. På så vis kan en kund med hörapparat på förhand bekanta sig med de hörselförhållanden som hörslingan möjliggör.

Vi gör även en karta som visar störningsfält som uppstår av elnätet. Med kartan kan lokalens ägare göra förbättringar i elnätet och minimera de problem som uppstår av störningarna.

Så här testar vi hörbarheten

Vi behöver åtminstone tillgång till lokalen som skall kartläggas och till utrymmet där slingans förstärkare finns. Vår kvalitetsmapning underlättas av om vi på förhand har tillgång till ungefärlig information om utrymmets storlek, form och byggnadsmaterial. Om vi får information om slingans förstärkare innan mapningen påbörjas kan vi förbereda oss på eventuella problem genom att ta med en förstärkare för att ersätta den felaktiga apparaten. Beroende av lokalens storlek tar kvalitetsmapningen mellan en timme och några timmar.

Föreslå en lokal för hörslinga kvalitetsmapning!

Fråga mer eller begär en offert!