Usein kysytyt kysymykset

Tietoa huonokuuloisuudesta

Emeritusprofessori Martti Sorrin mukaan huonokuuloisuus on Suomen suurin hoitamaton kansanterveysongelma. Se on laaja ongelma myös kansainvälisesti.

Paljonko Suomessa on huonokuuloisia?

Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan Suomen työikäisestä väestöstä 11%:lla on kuulovamma tai kuulon alenema. He hyötyisivät merkittävästi kuulolaitteen käytöstä (Kuulolaitteen käyttäjät työelämässä,…

Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan Suomen työikäisestä väestöstä 11%:lla on kuulovamma tai kuulon alenema. He hyötyisivät merkittävästi kuulolaitteen käytöstä (Kuulolaitteen käyttäjät työelämässä, 2013, ISBN 978-952-261-309-7).

Noin 6–10%:lla väestöstä on merkittävä kuulovika. 60-vuotiaista kolmanneksella ja 80 vuotta täyttäneillä käytännössä kaikilla on vaikeuksia kuulla meluisissa olosuhteissa (ttp://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=suo00037).

Kuulolaitetta Suomessa käyttää noin 150 000 henkilöä (ttp://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=suo00037).

Posted 3 years agoby wwwadm1n