Usein kysytyt kysymykset

Induktiosilmukan laatukartoitus

Kansainvälisen induktiosilmukkastandardin SFS-EN 60118-4 induktiosilmukan kuuluvuudesta pitää tehdä kuuluvuuskartta, joka kertoo kuulolaitteen käyttäjille missä induktiosilmukan signaalin laatu täyttää standardin määritelmän. Qlu-kartoitus on patentoitu palvelu, jolla induktiosilmukan kuuluvuus voidaan tarkistaa istuimen tarkasti.

Voiko kuka tahansa mitata induktiosilmukan laadun=

Periaatteessa kyllä, mutta käytännössä asiantuntijoita on vähän. Suosittelemmekin tarkistamaan asiantuntijoilta, onko mittauspalvelun tarjoaja ammattilainen. Qlu on kehittänyt markkinoiden ainoan mittausjärjestelmän,…

Periaatteessa kyllä, mutta käytännössä asiantuntijoita on vähän. Suosittelemmekin tarkistamaan asiantuntijoilta, onko mittauspalvelun tarjoaja ammattilainen.

Qlu on kehittänyt markkinoiden ainoan mittausjärjestelmän, jolla pystytään kartoittamaan induktiosilmukan laatu koko tilassa ja esittämään se selkeänä kuuluvuuskarttana. Mittauksellamme voidaan todentaa onko induktiosilmukan toiminta standardin SFS-EN 60118-4 mukainen. Tämän lisäksi mittauksessa selviää mm. tilan häiriökentät, jotka huonontavat induktiosilmukan signaalin laatua.  Sähköisenä tietokantana olevat mittaustulokset mahdollistavat tulosten tehokkaan analyysin.

Vaihtoehtona Qlu:n tekemille mittauksille on lähinnä käsimittarilla tehtävät mittaukset. Käsimittarilla tehdyt mittaukset eivät ole kattavia eivätkä ne tuota luotettavaa kuuluvuuskarttaa. Lisäksi kaikkia standardin IEC60118-4 määrittelemiä suureita ei pystytä mittaamaan.

HUOM! Kuulolaitteella tehty "kuuntelumittaus" ei ole hyväksyttävä mittaustapa, koska kuulolaitteen automaattinen äänentason säätö (AGC) korjaa automaattisesti signaalinvoimakkuuden virheitä. Mittaus on täten täysin subjektiivinen ja ko. kuulolaitteen toimintaan perustuva mittaus. Tulos voi olla toisella kuulolaitteella aivan toinen. Kuulolaitteella tehtävä induktiosilmukan laadun mittaus kielletään myös induktiosilmukkastandardissa.

Posted 3 years agoby wwwadm1n

Onko induktiosilmukan laadulle olemassa virallinen standardi?

Kyllä SFS-EN 60118-4 (kansainvälisesti IEC 60118-4). Qlu:n laatukartoituksessa suoritettavien mittauksien avulla selviää täyttääkö induktiosilmukka standardin vaatimukset ja millä aluella se…

Kyllä SFS-EN 60118-4 (kansainvälisesti IEC 60118-4). Qlu:n laatukartoituksessa suoritettavien mittauksien avulla selviää täyttääkö induktiosilmukka standardin vaatimukset ja millä aluella se ne täyttää. Siis missä induktiosilmukka kuuluu hyvin.

Posted 3 years agoby wwwadm1n

Miten Qlu:n tekemä induktiosilmukan laatukartoitus eroaa käsimittarilla tehdystä kuuluvuusmittauksesta?

Qlu:n tekemä mittaus perustuu standardin SFS-EN 60118-4 mukaisten arvojen mittaamiseen koko mitattavan tilan kattavasti. Qlu:n patentoima mittausjärjestelmä sisältää sisätilapaikannusjärjestelmän, jonka…

Qlu:n tekemä mittaus perustuu standardin SFS-EN 60118-4 mukaisten arvojen mittaamiseen koko mitattavan tilan kattavasti. Qlu:n patentoima mittausjärjestelmä sisältää sisätilapaikannusjärjestelmän, jonka avulla mittaustulokset voidaan sijoittaa kartalle 30 cm tarkkuudella ja muodostaa tilasta kattava standardin mukainen kuuluvuuskartta. Järjestelmä mittaa induktiosilmukan signaalin voimakkuuden, häiriöetäisyyden, taajuusvasteen ja ulkopuoliset kuuluvuuteen vaikuttavat häiriökentät.

Käsimittarilla mitataan tyypillisesti vain induktiosilmukan kentän voimakkuus muutamassa kohdassa salia. Standardin mukaisen mittauksen tekeminen käsimittarilla yhtä tarkasti kuin Qlu-kartoituksessa kestää noin 6-10 kertaa kauemmin kuin Qlu-kartoitus, minkä vuoksi se on käytännössä mahdoton tai ainakin liian kallis toteuttaa.

Induktiosilmukan signaalin taajuusvasteen oikeaoppinen säätäminen ja mittaus on äärimmäisen tärkeää. Jos signaalin korkeat taajuuden vaimenevat vaikeuttaa tämä puheen tunnistettavuutta merkittävästi, puheesta katoaa konsonantit!

Posted 3 years agoby wwwadm1n