Qlu on avannut Internetissä karttapalvelun kuulolaitteen käyttäjille

Julkaistu 20.02.2015

Qlu Oy on avannut ensimmäisenä maailmassa web-palvelun huonokuuloisille. Palvelu auttaa kuulolaitteen käyttäjiä löytämään ne julkiset tilat, joissa kuulee hyvin kuulolaitteen T- tai MT-ominaisuuden avulla.

Qlu:n kehittämällä menetelmällä kartoitetaan induktiosilmukoiden äänen laatu julkisissa tiloissa tehokkaasti ja kattavasti. Mittauksesta tuotetaan kuuluvuuskartta, jonka avulla käyttäjät tietävät missä kohti salia he kuulevat parhaiten kuulolaitteillaan.

Kuuluvuuskartta julkaistaan maps.qlu.fi -palvelussa ja sen avulla huonokuuloiset ja heidän ystävänsä löytävät ne tilat, palvelutiskit, konsertti- ja kokoussalit sekä muut paikat, joissa induktiosilmukoiden toimivuus on varmistettu.

Muualla maailmassa ei ole olemassa vastaavaa mittausmenetelmää. Uudesta sivustosta on tarkoitus kehittää kansainvälinen, globaali kuuloportaali, jossa ovat mukana kaikki maailman julkiset tilat. Julkistamisvaiheessa oleva portaali tarjoaa kuulolaitteiden käyttäjille puolueetonta ja luotettavaa tietoa julkisten tilojen kuulemisolosuhteista.

__________________________________________________________________________________________

Kuuloliitto ry:n mukaan huonokuuloisten määrä on kasvussa. Tutkimusten mukaan myös nuorten huonokuuloisuus on lisääntynyt. Huonokuuloisten määrä kasvaa, kun väestö ikääntyy ja toisaalta nuorten kuuloon kohdistuu uusia uhkia. Työperäiset meluvammat ovat edelleen yleisiä. Nuorten kuuloon kohdistuu uusia riskitekijöitä, kuten mp3-soittimet ja lisääntyvä vapaa-ajanmelu esimerkiksi konserteissa, discoissa ja baareissa.

  • Erilaiset kuuloviat ovat yleisempiä terveysongelmia.

  • Suomalaisista arviolta 300 000 on kuulovammaisia.

  • Kuulokojeita käyttää runsaat 150 000 henkilöä.

  • Jonkinasteinen kuulon alenema arvioidaan olevan noin 750 000 suomalaisella.

  • Syntymästään kuuroja on noin 5 000 ja myöhemmin kuuroutuneita noin 3 000.

  • Lähteet: Kuuloliitto, terveyskirjasto.fi

__________________________________________________________________________________________

Qlu Oy on johtava kuuloestettömyyden asiantuntija, jonka palveluilla ja tuotteilla on kysyntää  kaikkialla maailmassa. Yritys tuottaa palveluita ja ratkaisuja, jotka auttavat huonokuuloisia toimimaan yhteiskunnassa yhdenvertaisina normaalikuuloisten kanssa.


Qlu Oy:n ainutlaatuiset palvelut auttavat yhteiskuntaa täyttämään YK:n yleissopimuksessa vammaisten oikeuksista määritellyt esteettömyyden ja saavutettavuuden vaatimukset huonokuuloisten osalta.