Uusien induktiosilmukkajärjestelmien laaduntarkastus jää useimmiten tekemättä

Uusien induktiosilmukkajärjestelmien laaduntarkastus

Julkaistu 13.08.2015

Qlu teki induktiosilmukoiden suunnittelua, asennusta ja tarkastusta koskevan kyselyn sähkösuunnittelijoille kesä-elokuussa. Kysely lähetettiin 400 henkilöille ja siihen on tullut elokuun toiselle viikolle mennessä riemastuttavasti yli 60 vastausta.

Yhtä riemastuttavaa ei ollut kyselyn tulos induktiosilmukoiden laaduntarkastuksen osalta. Käytännössä vain alle 20% silmukoista tarkastetaan sellaisella mittausmenetelmällä, jolla on ylipäätään mahdollista tarkastaa standardin mukainen induktiosilmukan toiminta.

IEC60118-4 standardi määrittelee tarkasti millä tavalla mittaus on tehtävä. Käytännössä käsimittarilla tehtävät pistemittaukset eivät täytä standardin vaatimuksia ja kuulolaitteella kuuntelemalla tehty induktiosilmukan toiminnan tarkastus ei ole mittaus eikä missään olosuhteissa hyväksyttävä tapa toimia. Kyselyn vastausvaihtoehdon "Muu mittaustapa" täsmennyksistä kävi ilmi, että vastuuta induktiosilmukan toiminnan tarkastuksesta siirretään helposti toisille rakentamiseen osallistuville tahoille ja tätän suurimmassa osassa näitäkin tapauksia standardin mukainen laatutarkastus jää tekemättä.

Kyselyn tulos tukee Qlu Oy:n ja Kuuloliitto ry:n käsitystä siitä, että induktiosilmukka on käyttökelpoisessa kunnossa vain kolmasosassa tiloista joihin se on asennettu. Äänensiirtojärjestelmä on asennettu vain noin 10 osaan tiloista, joissa sellainen pitäisi olla. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että vain noin 3 prosentissa julkisista tiloista joissa pitäisi olla toimiva äänensiirtojärjestelmä sellainen löytyy.

Qlu:n tekemä induktiosilmukoiden laatukartoitus täyttää kaikilta osin IEC60118-4 standardin vaatimukset. Tämän lisäksi Internetportaalimme http://maps.qlu.fi auttaa tilojen omistajia ja käyttäjiä kertomaan tilojensa kuuloesteettömyydestä kuulolaitteiden käyttäjille.