HLAA2017 konferenssi - Induktiosilmukoilla merkittävä asema USA:ssa

HLAA2017 raportti

Julkaistu 04.07.2017

Juhan Nikulan raportti HLAA2017 konferenssista Salt Lake Citystä kertoo induktiosilmukoiden olevan merkittävässä asemassa USA:n markkinoilla.

HLAA2017 Convention (Salt Lake City)

Salt Lake Cityssä järjestettiin USA:n kuulojärjestön (Hearing Loss Association of America) vuosikokous ja siihen liittyvä konferenssi 22. – 25.6.2017. Osallistujia tapahtumassa oli noin 800, tyypillisesti alueidensa paikallisyhdistysten aktiivitoimijoita. 

Kävijöiden ikärakenne painottui ikääntyneisiin, mutta ilahduttavan paljon mukana oli myös keski-ikäisiä osallistujia, myös useita noin kolmikymppisiä.   Vanhin konferenssin osallistuja oli 98-vuotias määrätietoinen ja aktiivinen rouva. Huomio kiinnittyi sisäkorvaistutekäyttäjien suureen määrään.  Heitä oli todennäköisesti noin puolet osallistujista.

USA:ssa kuulolaitetta käyttäviä on noin 35 miljoonaa ja sisäkorvaistutetta käyttäviä noin 0.1 miljoonaa.  Potentiaalisia istutteen käyttäjiä eli henkilöitä, jotka hyötyisivät merkittävästi istutteesta, arvioidaan olevan noin 1.2 miljoonaa.

Suurella osalla väestöstä terveysvakuutus ei korvaa kuulolaitetta, joten käyttäjät hankkivat laitteet itse maksaen niistä tuhansia dollareita.  Siksi he myös haluavat rahalle vastinetta ja vaativat äänensiirtoa paikoilla, missä eivät muuten kuule riittävän hyvin.


Vakuutus kuitenkin korvaa istuteleikkaukset, jotka hintansa puolesta olisivat tietysti muuten suurimmalle osalle vaikeita rahoittaa. 

Induktiosilmukan asema vahvistuu USA:ssa sekä maailmalla

Käyttötutkimukset osoittavat, että kuulolaitetta käyttävät henkilöt käyttävät järjestelmää noin kuusi kertaa aktiivisemmin tiloissa, joissa on induktiosilmukka verrattuna tiloihin, joissa käytetään IR- tai FM-järjestelmiä.  Lisäksi silmukalla varustetuissa tiloissa asioi muihin tiloihin verrattuna runsaasti enemmän kuulolaitetta käyttäviä asiakkaita. Tämän vuoksi silmukkajärjestelmän käyttökertakohtainen hankintakulu on vain murto-osa muiden järjestelmien kuluista, joihin täytyy vielä lisätä vastaanottimien ylläpito- ja jakelulogistiikan kulut.

USA:ssa toimii aktiivinen palvelupistesilmukoiden asentamista edistävä kampanja. Esimerkiksi kaikkiin New Yorkin metron lipunmyyntipisteisiin on vastikään asennettu silmukat, siis noin 600 kappaletta.  Tarve on ilmeinen; 

Myös taksit alkavat olla suurilla paikkakunnilla hyvin silmukoituja ja esimerkiksi Virgin Airlines tarjoaa lennoillaan asiakkaille kuulokkeiden vaihtoehtona kaulasilmukkaa.

Silmukkajärjestelmä on lyömässä itseään läpi myös Lähi-idässä ja muutamissa Kaukoidän maissa, kuten Taiwan, Uusi Seelanti, Australia ja Hong Kong, eli järjestelmä on kehittymässä aidosti kansainväliseksi standardiratkaisuksi kuulemisen ongelmiin.

Korvaavien järjestelmien osalta ainoa käyttäjien puolella positiivisia kokemuksia synnyttänyt järjestelmä näytti olevan Phonakin Roger, jota käyttävät lisälaitekenkään liitettävän vastaanottimen tai kaulasilmukkavastaanottimen avulla myös muiden kuulolaitemerkkien käyttäjät.  Bluetooth-standardin osalta kehitystyöryhmässä toimivat henkilöt ennustivat hidasta kehitystä. Järjestelmällä lienee realistiset edellytykset silmukkajärjestelmän syrjäyttämiseen kokoontumistiloissa vasta 2030-luvulla.

HLAA toimii erittäin vahvasti huonokuuloisten etujärjestönä 

Lähes kaikissa suuremmissa kaupungeissa toimii ”Let’s Loop kotikaupunki” -kampanjat, jotka järjestävät aktiivista tiedotustoimintaa, välittävät tilojen omistajille tietoa pätevistä alueidensa suunnittelu- ja asennusyrityksistä ja rahoittavat toimintaansa lahjoituksin ja talkootyön kautta. 

Muutaman vuoden aikana on aikaansaatu näille alueille satojen tilojen silmukka-asennukset/alue. Lisäksi paikallisyhdistykset kirjoittavat omatoimisesti, toisiltaan oppia keräten, paikallisille lainsäätäjille lakiesityksiä liittyen kuunteluolosuhteisiin, äänensiirtoon, induktio- ja palvelupistesilmukoihin. Esitelmistä ja keskusteluista sai havainnollisen kuvan USA:n kirjavasta lainsäädäntökäytännöstä, vaikuttamismenetelmistä ja erityisesti kuvernöörin vahvasta asemasta.

 HLAA:n jäsenet ovat aktiivisella painostuksella mm. saaneet yhden laitevalmistajan korjaamaan vastaanotinkelan asennon takaisin pystysuoraksi.  Vaaka-asennolla on pyritty parantamaan silmukan toimintaa puhelimen kanssa, mutta käyttäjien viesti on, että on helpompi kalistaa hieman luuria, kuin istua pää vinossa huonesilmukkaa käytettäessä.  Yleisestikin kuulolaitteiden valmistajien asenne induktiosilmukan merkityksen suhteen on onnistuttu kääntämän positiiviseksi loppukäyttäjien ja heidän yhdistystensä voimakkaan painostuksen avulla.

Konferenssin osallistujille oli jaossa runsaasti tehokkaaksi todettua perusmateriaalia, mm. sponsorikirjeitä, malleja lakiehdotusten muotoilemiseen, esitemateriaalia, esitysmateriaalia sekä kirjepohjia tilojen omistajien, lainsäätäjien, audiologien, kuulolaitevalmistajien yms. muiden sidosryhmien lähestymiseen ja myös laadukkaaksi todettujen suunnittelu- ja asennusyritysten yhteystietoja.  Suuri osa konferenssin ohjelmasta koostui tähän vapaaehtoistyöhön liittyvästä kokemuksien jakamisesta, ohjeistuksesta ja tiedotus/lobbausmateriaaliin liittyvästä keskustelusta.

Sisäkorvaistutteet yleistyvät nopeasti USA:ssa 

Päivän sana on sisäkorvaistute, johon liittyvään seminaariin osallistui todella paljon väkeä ja puhujat olivat alan ehdotonta huippua.  Pääviesti oli se, että nyt saatavissa olevia erittäin ohuita elektrodinauhoja ja edistynyttä leikkaustekniikkaa käyttäen olemassa oleva akustinen kuulo pystytään pääosin säilyttämään lähes kaikissa tapauksissa.  Vanhimman istuteleikkauspotilaan kerrottiin olleen 92-vuotias ja yli 80-vuotiaiden istuteasennukset ovat lähes jokapäiväistä rutiinia.
 

Pisimpään istutetta käyttänyt tapaamani henkilö sai istutteen 30 vuotta sitten ja oli erittäin tyytyväinen käyttäjä.  

 

Artikkelin kirjoittaja Juha Nikula on Qlu Oy:n toimitusjohtaja.