QLU kansainvälisen induktiosilmukkajärjestön jäseneksi

IHLMA

Julkaistu 17.01.2018

Qlu Oy liittyi joulukuussa 2017 asiantuntijajäseneksi International Hearing Loop Manufacturers Association (IHLMA) toimialajärjestöön. Järjestön jäseninä on johtavia induktiosilmukkajärjestelmien valmistajia sekä asiantuntijaorganisaatioita, jotka edistävät kuuloesteettömien kokoontumis- ja palvelutilojen toteuttamista induktiosilmukkajärjestelmien avulla. Jäsenet ovat sitoutuneet toiminnassaan tuomaan aidosti hyötyä kuulolaitteen käyttäjille.

IHLMA:n tavoitteet on esitelty verkkosivulla http://ihlma.org/our-aims. Lyhyesti kuvattuna järjestö

  1. edustaa toimialaa viranomaisten ja muihin viiteryhmien suuntaan
  2. tarjoaa oikeaa tietoa toimialaan liittyvän päätöksenteon pohjaksi
  3. kerää ja julkaisee toimialaan liittyvää tilastotietoa ja
  4. tuottaa ratkaisujen laadukasta toteuttamista edistäviä ohjeita ja standardeja.

Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi järjestö tarjoaa alalla toimiville yrityksille keskustelufoorumin.

IHLMA:n jäsenenä Qlu pyrkii erityisesti vaikuttamaan järjestelmä- ja testausstandardien kehittämiseen ja siihen, että laitetoimittajien toimittama dokumentaatio on yhdenmukaista. Standardoiduilla testausmenetelmillä induktiosilmukkajärjestelmien laatua saadaan parannettua merkittävästi ja oikein tehdyt hyväksymistarkastukset varmistavat uusien tilojen esteettömyyden. Yhdenmukainen ja vertailukelpoinen dokumentaatio tarjoaa silmukkajärjestelmien suunnittelijoille paremmat edellytykset kuhunkin kohteeseen parhaiten sopivien silmukkavahvistimien valitsemiseen.