Maaliskuun 3. on maailman kuulopäivä

Kuulopäivä

Julkaistu 02.03.2018

Joka vuosi maaliskuun kolmantena päivänä vietetään maailman kuulopäivää. Maailman terveysjärjestön WHO:n tarkoituksena on päivän avulla lisätä tietoisuutta melun aiheuttamasta kuulon heikentymisestä ja keinoista ennaltaehkäistä kuulovaurioita. Vuoden 2018 teemana on ”Hear the future”, kuule tulevaisuus.

Teemapäivällä tuodaan esiin erityisesti sitä, että huonokuuloisuus lisääntyy voimakkaasti. WHO:n arvion mukaan 15% maailman väestöstä kärsii jonkinasteisesta kuulon alenemasta. 360 miljoonalla ihmisellä on toimintakykyä haittaava kuulovamma. Yli miljardi nuorta tai nuorta aikuista (12 -35v) on suuressa riskissä kuulon heikkenemiselle altistuessaan liian suurille äänenvoimakkuuksille.  

Kuulon huononemisen ehkäisyssä on tärkeää luoda hyviä käytäntöjä, kuten noudattaa turvallisia äänenpainetasoja esim. konserteissa, urheilutilaisuuksissa ja muissa viihdetapahtumissa. Kuulopäivänä korostetaan myös sitä, että niiden henkilöiden, joilla on todettu kuulon alenema, tulee saada riittävää kuntoutusta ja tarvittavat kuuntelemisen apuvälineet käyttöönsä.

Lisätietoa kuulopäivästä löytyy WHO:n sivulta http://www.who.int/deafness/world-hearing-day/whd-2018/en/

Kuuloliitto on julistanut vuoden 2018 esteettömyyden teemavuodeksi sloganilla ”Esteettömyyttä yhdessä”. Teemavuoden tarkoituksena on lisätä tietoisuutta ja näkyvyyttä siitä, missä asioissa ja tilanteissa kuulovammaisten esteettömyys tulisi ottaa huomioon. Teemavuosi huipentuu kuunteluolosuhteiden seminaariin Tampereella 23.10.2018. Seminaari on tarkoitettu kaikille kuunteluympäristöstä kiinnostuneille ammattilaisille ja alan toimijoille ja siinä keskitytään esim. tapahtumien, vanhuspalveluiden, opiskeluympäristön ja palveluiden kuunteluolosuhteisiin. Seminaarin järjestävät yhteistyössä Kuuloliitto ry, Qlu Oy ja SaltemVox Oy.

Lisätietoa esteettömyyden teemavuodesta löytyy Kuuloliiton sivulta https://www.kuuloliitto.fi/esteettomyyden-teemavuosi-2018/