Vuosi 2018 on esteettömyyden teemavuosi

Julkaistu 12.03.2018

Kuuloliitto on Qlu:n tärkeä yhteistyökumppani. Missiomme on tuottaa palveluita ja ratkaisuja, jotka auttavat huonokuuloisia henkilöitä toimimaan yhteiskunnassa yhdenvertaisina normaalikuuloisten kanssa. Kuulolaitteen käyttäjiltä saatu palaute on meille arvokasta, sillä sen avulla voimme kehittää toimintaamme. Vuosi 2018 on Kuuloliitolla esteettömyyden teemavuosi. Teemavuoden 2018 tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja näkyvyyttä siitä, missä asioissa ja tilanteissa kuulovammaisten esteettömyys tulisi ottaa huomioon. Slogan ”Esteettömyyttä yhdessä” kuvaa yhteistyön merkitystä esteettömyyden eteenpäin viemisessä.

Teemavuoden aikana esteettömyysnäkökulmaa tuodaan esiin monin tavoin: järjestämällä koulutuksia, tapahtumia ja kilpailuja sekä tiedottamalla, vaikuttamalla ja tuottamalla materiaalia esteettömyyteen liittyen. Teemavuoden suojelijaksi on lupautunut presidentti Tarja Halonen, joka itsekin käyttää kuulolaitetta tarvittaessa kokouksissa lievän kuulovamman vuoksi. Presidentti Halosen ajatuksia esteettömyydestä voi lukea Kuuloliiton sivulta.

Kuuloliiton www-sivuilta löytyy myös paljon muuta asiaa teemavuoteen liittyen:

Maaliskuussa käynnistyi teemavuoden blogisarja, jonka avauksena on Kuuloliiton puheenjohtaja Jouni Aallon kirjoitus ”Kuuloliitto kohti esteetöntä tulevaisuutta”. Kirjoituksessa Aalto pohtii mm. sitä, kuinka kuuloon liittyvät esteettömyysasiat jäävät helposti havaitsematta, koska ongelmat eivät näy ulospäin.

Tarinaboxissa on vapaaehtoisten kokemuksia kuuloesteettömyydestä, kuunteluympäristöstä ja viestinnästä. Joutsalainen lääkäri Kalle Willman kiinnittää huomiota siihen, että monien kuntien lautakuntien kokoustilat ja valtuustosali ovat ilman mikrofoneja ja induktiosilmukoita. Jääkö silloin demokratia toteutumatta?

Kuuloyhdistyksille suunnatuissa kilpailuissa yhdistykset voivat voittaa palkintoja, katso kilpailut-sivulta! Mikä yhdistys kartoittaa eniten tiloja, joissa on toimiva induktiosilmukka? Entä mistä induktiosilmukka puuttuu kokonaan tai toimii huonosti? Voit myös ilmiantaa palveluntuottajat, jotka ottavat huomioon kuulovammaisten tarpeet. Qlu ylläpitää Kuulokuvat.fi –sivua, jossa voi raportoida kartoitukset, ehdottaa induktiosilmukkaa kaipaavia tiloja sekä antaa ruusuja hyville kuuloesteettömille palveluille.