Helsingin kaupungin logo

Helsingin kaupungin vuoden 2021 alussa julkaisema uusi induktiosilmukkaohje on suunattu suunnittelijoille ja käyttäjille.

Induktiosilmukkaohje on tarkoitettu käytettäväksi kaikkien Helsingin kaupungin hallinnoimien julkisten tilojen suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa. Oppaassa määritellään, mihin Helsingin kaupungin tiloihin asennetaan kiinteä induktiosilmukkajärjestelmä. Opasta voi käyttää sekä uudisrakennuksia että peruskorjauksia suunniteltaessa. Peruskorjauskohteissa vaatimuksia sovelletaan tarvittaessa. Ohje korvaa vanhan vuonna 2013 julkaistun ohjeen.

Projektia vetäneen Helsingin kaupungin esteettömyysasiamiehen Pirjo Tujulan mukaan oppaalle oli selkeä tarve. Opas täydentää ympäristöministeriön Esteetön rakennus ja ympäristö – opasta. Oppaassa määritellään, mihin tiloihin asennetaan kiinteä induktiosilmukkajärjestelmä.

Oppaan tarkoituksena oli luoda selkeät yhtenäiset kaupunkitasoiset ohjeet eri tiloille, jolloin päästään eroon tapauskohtaisuudesta. Myös vastuiden määrittäminen induktiosilmukan asentamisesta ylläpitoon koettiin tärkeäksi.
Opas on laadittu yhteistyössä kuuloalan asiantuntijoiden kanssa. Lämmin ja esteetön kiitos kaikille hyvästä yhteistyöstä!

Opas löytyy Helsingin kaupungin ylläpitämiltä Helsinki kaikille –sivuilta ja on kaikkien vapaasti käytettävissä: https://www.hel.fi/static/hki4all/ohjeet/Induktiosilmukkaopas.pdf

Äänensiirtojärjestelmiin liittyvät määräykset, ohjeet ja oppaat ovat uudistuneet perusteellisesti viimeisen 3 vuoden aikana. Lisää tietoa löytyy mm. seuraavista julkaisuista:

Helsingin kaupungin induktiosilmukkaohje täydentää osaltaan hyvin tätä kokonaisuutta.
Kuuloesteettömien tilojen toteuttaminen ei ole enää ainakaan tiedosta kiinni. Nyt tarvitaan vielä tahtoa rakentaa yhdenvertainen toimintaympäristö myös kuulo-ongelmista kärsiville.