Maailman kuulopäivä 2021

Tänään 3.3. vietetään WHO:n maailman kuulopäivää (World Hearing Day).
Maailmassa elää liian paljon ihmisiä, joilla on hoitamaton kuulonalenema tai korvasairaus. Asian korjaaminen vaatii välittömiä toimenpiteitä ja se hyödyttää sekä yksilöitä että yhteiskuntaa.
Kuulonhuollon tulisi kuulua kaikkien maiden terveydenhuolto-ohjelmaan!
Lue lisää:
 
Kuullonhuollon lisäksi yhteiskunnan tulee valvoa sitä, että kokoontumistilojen esteettömyys on rakennusasetuksen velvoittamassa kunnossa myös kuulemisen osalta. Kuulolaitteiden käyttäjillä on lakisääteinen oikeus esteettömiiin kokoustiloihin, jotka on varustettu induktiosilmukalla tai erikoistapauksissa muulla äänensiirtojärjestelmällä. Puutteista voi ottaa yhteyttä tilan omistajaan ja tarpeen tullen yhdenvertaisuusvaltuutettuun https://syrjinta.fi/asiakaspalvelu
 
Qlu auttaa testaamaan ja tarvittaessa saattamaan kokoontumistilat rakennusasetuksen ja ympäristöministeriön ohjeiden mukaiseen kuntoon.
Palvelemme rakentajia ja tilojen omistajia suunnittelusta lopputestaukseen.
Kuulolaitteiden käyttäjät ja tilaisuuksien järjestäjät löytävät kuuloesteettömät tilat https://kuulokuvat.fi -palvelusta.
 
Vinkki tilaisuuksien järjestäjille - muistakaa aina ennen kokoontumistilan varaamista varmistautua siitä, että tila on esteetön. Se tarkoittaa myös sitä, että tilasta löytyy toimiva, testattu ja oikein merkitty induktiosilmukkajärjestelmä.