Kuinka induktiosilmukkajärjestelmä määritellään yksiselitteisesti tarjouspyyntödokumentteihin? Tämä artikkeli sisältää mallitekstit tarjouspyyntöihin ja sähköselostuksiin.

Induktiosilmukkajärjestelmän tekninen laatu ja merkinnät on määritelty tarkkaan induktiosilmukkastandardissa SFS-EN 60118-4. Laatu pitää mitata standardin mukaan lopputarkastuksessa ja järjestelmän toimittaja on velvollinen korjaamaan havaitut virheet. Vain standardin mukaisesti toimivia ja merkittyjä järjestelmiä voidaan kutsua induktiosilmukoiksi.

Alla olevissa malliteksteissä on avattu standardin vaatimuksista oleellisimmat osat, jotta tarjouksen tekijä sisäistäisi sen, että tilaaja hyväksyy vain standardin mukaisesti toimivat ja kuuluvuuskartalla merkityt induktiosilmukkajärjestelmät.

 

Pikalinkit malliteksteihin:

Malliteksti tarjouspyyntöön

T240, pitkä malliteksti

T240, lyhyt malliteksti 1

T240, lyhyt malliteksti 2

T240, lyhyt malliteksti 3 - opetustilat

Palvellupistesilmukka, malliteksti

Lisätietoja linkit

_______________________________________________________________________________________

 

Malliteksti tarjouspyyntöön

Induktiosilmukkajärjestelmä

_______________________________________________________________________________________

Tilaan:  [nimi  tai nimet tähän, esim. ”Auditorio 2” tai ”Kaikki yleiset ja opetustilat”]

suunnitellaan ja asennetaan SFS-EN 60118-4 standardin mukainen induktiosilmukkajärjestelmä.

 

Induktiosilmukan vaatimukset

Valitse näistä sopiva teksti käyttötarkoituksen mukaan:

 1. Ei erityisvaatimuksia (kirkot, konserttisalit, teatterit, liikenneasemat, ohjelma-aukiot)
  Induktiosilmukan ylikuuluminen viereisiin tiloihin ei haittaa.
  Induktiosilmukan standardin mukaisen kuuluvuusalueen pitää kattaa vähintään [XX]% tilasta/katsomosta/lattian pinta-alasta/tms., johon se asennetaan.
  Tilassa mahdollisesti käytettävien sähköisten musiikki-instrumenttien kautta syntyvän äänenkierron estäminen tulee huomioida suunnittelussa.
 2. Induktiosilmukka ei saa ylikuulua viereisiin tiloihin (opetustilat, vierekkäiset neuvotteluhuoneet)
  Induktiosilmukka on suunniteltava siten, että silmukan signaali ei häiritse viereisien eikä ylä- ja alapuolisten tilojen induktiosilmukoiden käyttöä (vaimennus yhden (1) metrin päässä viereisen tilan seinästä tai lattian pinnasta on vähintään 32dB).
  Tilassa mahdollisesti käytettävien sähköisten musiikki-instrumenttien kautta syntyvän äänenkierron estäminen tulee huomioida suunnittelussa.
 3. Tilassa vaaditaan luottamuksellisuutta (neuvotteluhuoneet, kokoustilat)
  Induktiosilmukka on suunniteltava siten, että ylikuuluminen viereisiin tiloihin sekä ylä- että alapuolisiin tiloihin estetään luottamuksellisuus-vaatimusten toteutumiseksi. Signaalin voimakkuus saa olla tilan ulkopuolella korkeintaan -37...-42dB (asiakas määrittelee vaatimuksen). 

Induktiosilmukan suunnittelu

Induktiosilmukkajärjestelmän suunnittelu pitää tehdä siihen koulutuksen saaneen asiantuntijan toimesta. Suunnittelusta pitää toimittaa selostus ja kenttäsimulaatiokuvat tilaajalle sähkösuunnitelman yhteydessä. Suunnitelmasta pitää käydä ilmi järjestelmän toteutuksessa käytettävä standardin vaatimukset täyttävän induktiosilmukkavahvistimen valmistaja ja tyyppi sekä silmukkajohtimen paksuus, kierrosmäärä ja tyyppi. 

Induktiosilmukkajärjestelmän lopputarkastus

Induktiosilmukkajärjestelmän lopputarkastus tulee tehdä SFS-EN 60118-4 standardissa määriteltyjä menetelmiä ja hyväksymiskriteereitä noudattaen ja tilat on merkittävä tässä standardissa määritellyllä tavalla (esimerkiksi Qlu-kartoitus).

SFS-EN 60118-4 standardin mukaiset suureet on mitattava silmukan koko toiminta-alueelta keskimääräisellä tarkkuudella neljä (4) mittapistettä/m2 (esim. 400 mittapistettä 100m2 kokoisesta tilasta) tai kiinteän katsomon ollessa kyseessä jokaisen istuimen kohdalta (400-paikkainen katsomo = 400 mittapistettä + 4 mittapistettä/m2 mahdollinen katsomon ulkopuolinen alue). Pyörätuoleille varatut paikat pitää myös  mitata.

Lopputarkastuksesta tulee toimittaa allekirjoituksin vahvistettu ST/RT-kortin mukainen luovutusdokumentti tilaajalle.

Induktiosilmukan merkinnät

Mittaustulosten perusteella pitää tehdä pohjakuvaan liitetty induktiosilmukan kuuluvuuskartta, josta käy ilmi alueet joissa induktiosilmukan signaalin laatu on standardin vaatimusten mukainen. Toimituksen tulee sisältää kestävälle, haalistumattomalle mattapintaiselle materiaalille tulostetut kuuluvuuskartat [n] kpl (tähän tilaaja voi halutessaan määritellä materiaalin, koon jne. myös tarkemmin). 

Tilan jokaisen sisäänkäynnin läheisyyteen, näkyvälle paikalle, on sijoitettava:

 • induktiosilmukan kuuluvuuskartta: tilan pohjakuva, johon on merkitty alueet, joilla silmukkasignaali täyttää standardin vaatimukset
 • silmukkasymboli (voi olla myös integroituna kuuluvuuskarttaan)
 • järjestelmän toiminnasta vastaavan henkilön tai tahon yhteystiedot (voi olla myös integroituna kuuluvuuskarttaan)
 • loppukäyttäjää varten järjestelmän käyttöohje (teksti: kytke kuulolaite T- tai MT-asentoon, voi olla myös integroituna kuuluvuuskarttaan tai silmukkasymbolitauluun)

Toimittajan pitää huolehtia AV-/audiojärjestelmätoimittajan kanssa audiosignaalin syötöstä silmukkavahvistimelle. Järjestelmän pitää toimia siten, että AV-/audiojärjestelmästä tulee haluttu, häiriötön ja oikealla tasolla oleva signaali silmukkavahvistimelle. Toimittaja on vastuussa induktiosilmukkajärjestelmän standardin mukaisesta toiminnasta sekä induktiosilmukkamerkinnöistä. 

_______________________________________________________________________________________

Mallitekstit sähköselostukseen (T240)

Induktiosilmukkajärjestelmä kuvataan sähköselostuksen luvussa T240. Joskus kuvaus voidaan kuitenkin sijoittaa lukuun T120.

_______________________________________________________________________________________

Pitkä malliteksti

T240 KUULOLAITEJÄRJESTELMÄ

_______________________________________________________________________________________

Tilaan [tilan nimi] suunnitellaan ja asennetaan SFS-EN 60118-4 standardin vaatimusten mukainen induktiosilmukkajärjestelmä. 

Induktiosilmukkajärjestelmänkäyttötarkoituksen mukaiset vaatimukset

Valitse näistä sopiva teksti käyttötarkoituksen mukaan:

 1. Ei erityisvaatimuksia (kirkot, konserttisalit, teatterit, liikenneasemat, ohjelma-aukiot) 
  Induktiosilmukan ylikuuluminen viereisiin tiloihin ei haittaa. 
  Induktiosilmukan standardin mukaisen kuuluvuusalueen pitää kattaa vähintään [XX]% tilasta/katsomosta/lattian pinta-alasta/tms., johon se asennetaan.
  Tilassa mahdollisesti käytettävien sähköisten musiikki-instrumenttien kautta syntyvän äänenkierron estäminen tulee huomioida suunnittelussa.
 2. Induktiosilmukka ei saa ylikuulua viereisiin tiloihin (opetustilat, vierekkäiset neuvotteluhuoneet)
  Induktiosilmukka on suunniteltava siten, että silmukan signaali ei häiritse viereisien eikä ylä- ja alapuolisten tilojen induktiosilmukoiden käyttöä (vaimennus yhden (1) metrin päässä viereisen tilan seinästä tai lattian pinnasta on vähintään 32dB).
  Tilassa mahdollisesti käytettävien sähköisten musiikki-instrumenttien kautta syntyvän äänenkierron estäminen tulee huomioida suunnittelussa.
 3. Tilassa vaaditaan luottamuksellisuutta (neuvotteluhuoneet, kokoustilat)
  Induktiosilmukka on suunniteltava siten, että ylikuuluminen viereisiin tiloihin sekä ylä- että alapuolisiin tiloihin estetään luottamuksellisuus-vaatimusten toteutumiseksi. Signaalin voimakkuus saa olla tilan ulkopuolella korkeintaan -37...-42dB (asiakas määrittelee vaatimuksen). 

Tekniset vaatimukset ja merkinnät

Induktiosilmukkajärjestelmän on täytettävä standardin SFS-EN 60118-4 viimeisimmän painoksen vaatimukset (magneettikentän voimakkuus, taajuusvaste, särö ja häiriöt).

Induktiosilmukka-kaapelit asennetaan ensisijaisesti lattiavaluun. Silmukka-arkkitehtuuri valitaan käyttötarkoituksen mukaan. Vaihesiirtosilmukkaa suositellaan kaikkiin neuvottelutiloihin, luokkatiloihin, opetustiloihin, aulatiloihin, liikuntasaliin sekä ruokalatiloihin. Kaapeli kytketään suoraan vahvistimeen tai päätetään 4-napaisella Speakon runkoliittimellä AV-keskukseen ja opetustilassa lähelle opettajan työpistettä.

Mittaustulosten perusteella pitää tehdä pohjakuvaan liitetty induktiosilmukan kuuluvuuskartta (esim. Qlu-kuuluvuuskartta), josta käy ilmi alueet, joilla induktiosilmukan signaalin laatu on standardin vaatimusten mukainen. Toimituksen tulee sisältää kestävälle, haalistumattomalle mattapintaiselle materiaalille tulostetut kuuluvuuskartat [n] kpl.

Tilan jokaisen sisäänkäynnin läheisyyteen, näkyvälle paikalle, on sijoitettava:

 • induktiosilmukan kuuluvuuskartta: tilan pohjakuva, johon on merkitty alueet, joilla silmukkasignaali täyttää standardin vaatimukset
 • silmukkasymboli (voi olla myös integroituna kuuluvuuskarttaan)
 • järjestelmän toiminnasta vastaavan henkilön tai tahon yhteystiedot (voi olla myös integroituna kuuluvuuskarttaan)
 • loppukäyttäjää varten järjestelmän käyttöohje (teksti: ”kytke kuulolaite T- tai MT-asentoon”, voi olla myös integroituna kuuluvuuskarttaan tai silmukkasymbolitauluun)

 

Suunnittelu ja dokumentointi

Induktiosilmukkajärjestelmän ja silmukka-antennin suunnittelu pitää tehdä siihen koulutuksen saaneen asiantuntijan toimesta. Suunnittelusta pitää toimittaa tilaajalle sähkösuunnitelman yhteydessä johdotuspiirustukset, asennuskuvat ja kenttäsimulaatiokuvat. Dokumentaatiossa tulee listata suunnittelun perusteena käytettävät rakennusmateriaaleihin liittyvät oletukset ja muut suunnittelun perustana käytetyt tiedot.

Suunnitelmasta pitää käydä ilmi järjestelmän toteutuksessa käytettävän standardin vaatimukset täyttävän induktiosilmukkavahvistimen valmistaja ja tyyppi sekä silmukkajohtimen tyyppi, paksuus, ja kierrosmäärä.

Suunnittelupiirustukset täydennetään toteutusta palvelevaksi piirustuksiksi laatimalla:

 • järjestelmäkaavio täydennettynä hankittavien laitteiden mukaisilla laite- ja kaapelointitiedoilla
 • lohkokaaviot täydennettyinä hankittavien laitteiden mukaisilla laitetiedoilla

Käyttödokumentteja toimitetaan sähköselostuksen yleisenosan kohdan C08 vaatimusten lisäksi yksi sarja erikseensovittavaan tilaan. Huoltokirjaa varten toimitetaan käyttöjaloppudokumentit kohdan sähköselostuksen yleisen osanC08 vaatimusten mukaisesti.

Järjestelmän käyttö- ja loppudokumentoinnin tulee sisältää

 • Tiivis järjestelmäkuvaus ja käyttöohje
 • laitteiden asennus- ja käyttöohjeet
 • järjestelmän lohkokaaviot käyttö- ja huoltotoimintaavarten
 • verkostolaitetiedot ja laitteiden kytkennät
 • huollettaviksi tarkoitettujen laitteiden ja järjestelmänosien huolto-ohjeet ja/tai kaaviot
 • toteutusta palvelevat piirustukset päivitettyinä lopullistaasennusta vastaaviksi
 • tiedot järjestelmän huoltoliikkeistä yhteystietoineen
 • laitteistokokonaisuuden ohjelmistojen ja asetustietojenvarmuuskopiot

Asentaminen

Asennuksissa tulee noudattaa ST-kortin, ST 656.09​ (Induktiosilmukka. Suunnittelu ja toteutus) sekä ST 656.01 / RT 09-11280 ​-kortin ohjeita. Mikäli havaitaan liittyen esim. rakennusmateriaaleihin tai rakenteisiin liittyvä poikkeama suunnitteludokumentissa esitetyistä oletuksista, asentajan on otettava yhteyttä järjestelmän suunnittelijaan.

Järjestelmän asennustyössä tulee huomioida työmaan kokonaisaikataulu. Järjestelmä asennetaan, säädetään ja testataan käyttökuntoon sekä esteettömyysmerkinnät asennetaan paikoilleen ennen luovutusta.

Laadunvarmistus ja tarkastus

Järjestelmän toimittaja vastaa ST656.09 kortin mukaisesta lopputarkastuksesta ja tulosten dokumentoinnista. Induktiosilmukan signaalin laadun tulee täyttää standardin SFS-EN 60118-4 viimeisimmän painoksen vaatimukset (kenttävoimakkuus, särö, taajuusvaste ja häiriöt).

Induktiosilmukkajärjestelmän lopputarkastus tulee tehdä SFS-EN 60118-4 standardissa määriteltyjä menetelmiä ja hyväksymiskriteereitä noudattaen ja tilat on merkittävä tässä standardissa määritellyllä tavalla (esimerkiksi Qlu-kartoitus). SFS-EN 60118-4 standardin mukaiset suureet on mitattava silmukan koko toiminta-alueelta keskimääräisellä tarkkuudella neljä (4) mittapistettä/m2 (esim. 400 mittapistettä 100m2 kokoisesta tilasta) tai kiinteän katsomon ollessa kyseessä jokaisen istuimen kohdalta (400-paikkainen katsomo = 400 mittapistettä + 4 mittapistettä/m2 mahdollinen katsomon ulkopuolinen alue). Pyörätuolia käyttäville henkilöille varatut paikat pitää myös testata. Induktiosilmukkajärjestelmän ylikuuluminen viereisiin tiloihin pitää mitata ja raportoida, jos viereisissä tiloissa on induktiosilmukkajärjestelmiä tai testauksen kohteena olevassa tilassa käsitellään luottamuksellista tietoa.

Tarjoajan pitää esittää testauksessa käytettävä mittalaitteisto ja mittausmenetelmät ja kaikki testauksessa mitattavat suureet raja-arvoineen tarjouksen liitteenä.

Lopputarkastuksesta tulee toimittaa allekirjoituksin vahvistettu ST/RT-kortin mukainen luovutusdokumentti tilaajalle.

Vastaanottotarkastuksessa todetaan piirustusten, mittauspöytäkirjojen sekä katselmuksen perusteella toimituksen sopimuksen mukaisuus. Lisäksi todetaan, että tilaajalle luovutetaan sopimusasiakirjojen mukaiset laitteet, järjestelmät ja ohjelmat sekä loppudokumentit ja todetaan, että käyttökoulutus on pidetty tai siitä on sovittu.

 

T2401 lnduktiosilmukkalaitteistoyksiköt

Yleiskuvaus

lnduktiosilmukoihin syötetään äänisignaali kaavioiden ja laiteluettelon mukaisilla induktiosilmukkavahvistimilla. Vahvistimet ovat kaavioiden mukaisesti joko yksikanavaisia vahvistimia tai kaksikanavaisia vaihesiirtovahvistimia (suositus). 

T2402 Silmukkavahvistimet

Induktiosilmukkavahvistimien tyyppi määritellään induktiosilmukkajärjestelmän suunnitelman simulointituloksen perusteella. Suorituskyvyn ja järjestelmän luotettavan toiminnan varmistamiseksi vahvistin kannattaa valita tehokkaammaksi, kuin simuloinnin tuloksena saatu pienin mahdollinen vahvistin. Vahvistimen valitsemisessa tulee ottaa huomioon järjestelmän käyttötarkoitus. Suuren energiasisällön omaavat signaalit, kuten musiikki ja äänitehosteet, kuormittavat vahvistinta huomattavasti puhetta enemmän ja vaativat merkittävästi tehokkaamman silmukkavahvistimen.

Asentaminen

Silmukkavahvistimet, joihin siirretään äänisignaali ulkopuolisesta äänentoistojärjestelmästä, sijoitetaan piirustusten mukaisesti muun äänentoistolaitteiston yhteyteen tai mikäli kyseinen vahvistinkeskus sijaitsee kaukana silmukasta, induktiosilmukan läheisyyteen. Asennuspaikan valinnassa ja asennuksessa tulee huomioida järjestelmän huollettavuus ja vahvistimen jäähdytyksen kannalta riittävä ilmanvaihto.

T2403 Kaapeloinnit 

Yleiskuvaus 

Kuulolaitejärjestelmän kaapelointi induktiosilmukan yhteydessäkoostuu signaalin siirtokaapelista ja induktiosilmukka-antennista.

Tekniset vaatimukset

Kaapelointi toteutetaan järjestelmäkaavioiden mukaisesti.

Asentaminen

lnduktiosilmukatsuositellaan asennettavaksi lattiavaluun. Vaihtoehtoisesti kaapelointi voidaan asentaa lattiapäällysteen alllattakuparikaapelia käyttäen.

Silmukoiden rakenne tulee mitoittaa erityisesti vaihesiirtosilmukoiden osalta tarkasti suunnitelmien mukaiseksi.

Silmukkajohtimien eheys tulee mitata heti asennuksen valmistuttua ja työmaata tulee ohjeistaa varomaan lattakuparin katkaisua esimerkiksi lattiatöiden yhteydessä.  Samoin tulee varmistaa, että silmukkajohdin ei ole galvaanisesti yhteydessä muihin johtimiin, metallirakenteisiin tai AV järjestelmän tai rakennuksen maapotentiaaliin.Kaapelit tulee merkitä siten, että ne ovat kummastakinpäästään tunnistettavissa. Kaapelien merkinnöissä noudatetaankortin ST 51.25 vaatimustasoa 2.

_______________________________________________________________________________________ 

Lyhyt malliteksti 1

T240 KUULOLAITEJÄRJESTELMÄ

_______________________________________________________________________________________
Kuulolaitejärjestelmän induktiosilmukan on täytettävä standardin SFS-EN 60118-4 viimeisimmän painoksen vaatimukset. Standardin mukainen referenssimagneettikentän voimakkuus sinimuotoiselle testisignaalille on 400 mA/m, lisäksi standardi määrittää vaatimukset taajuusvasteelle, särölle ja häiriöille. Silmukan ylikuuluminen viereisiin tiloihin tulee määritellä tilan käyttötarkoituksen mukaan ja suunnitelma mallintaa käyttäen simulointi ohjelmaa.

Järjestelmän toimittaja vastaa ST656.09 kortin mukaisesta lopputarkastuksesta ja tulosten dokumentoinnista. Induktiosilmukan signaalin laadun tulee täyttää standardin SFS-EN 60118-4 viimeisimmän painoksen vaatimukset (kenttävoimakkuus, särö, taajuusvaste ja häiriöt).  

Induktiosilmukalla varustettujen tilojen sisäänkäynnit merkitään standardin SFS-EN 60118-4 viimeisimmän  painoksen kuvatunnuksella ja standardin mukaisen kuuluvuusalueen ilmaisevalla kartalla (esim. Qlu-kuuluvuuskartta).

Induktiosilmukat asennetaan lattiavaluun normaalina kuparikaapelointina tai lattia­päällysteen alle lattakuparikaapelia käyttäen.  Silmukkajohtimena käytetään moninapaista kaapelia, ellei muulle ratkaisulle ole selkeää perustetta. Induktiosilmukkajärjestelmän suunnittelussa otetaan huomioon tilan tekninen rakenne ja kaikki käyttötavat. Suunnittelu tilataan silmukkajärjestelmien suunnitteluun koulutetulta asiantuntijalta, jolla on käytössä tarvittavat suunnitteluohjelmistot. Ensisijaisesti käytetään vaihesiirto-rakennetta.

Silmukoiden eheys tulee mitata heti asennuksen valmistuttua ja työmaata tulee ohjeistaa varomaan lattakuparikaapelin katkaisua esimerkiksi lattiatöiden yhteydessä. Vastaanottovaiheessa silmukoiden eheys mitataan uudestaan ja tulokset merkitään pöytäkirjaan, joka luovutetaan tilaajalle. Lopuksi mitataan induktiosilmukan kuuluvuus istumapaikan tarkkuudella ja luovutetaan saavutettavuuskartta tilaajalle (esimerkiksi Qlu kartoitus). Kartan painettu jäykälle, mattapintaiselle ja haalistumattomalle pohjalle, jonka koko on XX (esim A3).

Kaapelit tulee merkitä siten, että ne ovat kummastakin päästään tunnistettavissa. Silmukka antenni kytketään suoraan vahvistimelle tai päätetään 4-napaista Speakon runkoliittimellä käyttäen AV-keskukseen  ja opetustilassa lähelle opettajan työpistettä. 

_______________________________________________________________________________________

Lyhyt malliteksti 2

T240 KUULOLAITEJÄRJESTELMÄ 

_______________________________________________________________________________________

Tilaan [tilan nimi] suunnitellaan ja asennetaan SFS-EN 60118-4 standardin vaatimusten mukainen induktiosilmukkajärjestelmä. 

Induktiosilmukkajärjestelmänkäyttötarkoituksen mukaiset vaatimukset

Induktiosilmukka ei saa ylikuulua viereisiin tiloihin (opetustilat, vierekkäiset neuvotteluhuoneet). 
Induktiosilmukka on suunniteltava siten, että silmukan signaali ei häiritse viereisien eikä ylä- ja alapuolisten tilojen induktiosilmukoiden käyttöä (vaimennus yhden (1) metrin päässä viereisen tilan seinästä tai lattian pinnasta on vähintään 32dB).

Tekniset vaatimukset ja merkinnät

Induktiosilmukkajärjestelmän on täytettävä standardin SFS-EN 60118-4 viimeisimmän painoksen vaatimukset (magneettikentän voimakkuus, taajuusvaste, särö).

Mittaustulosten perusteella tehdään pohjakuvaan liitetty induktiosilmukan kuuluvuuskartta (esim. Qlu-kuuluvuuskartta), josta käy ilmi alueet, joilla induktiosilmukan signaalin laatu on standardin vaatimusten mukainen. Toimituksen tulee sisältää kestävälle, haalistumattomalle mattapintaiselle materiaalille tulostetut kuuluvuuskartat [n] kpl. Kuuluvuuskartta on sijoitettava näkyvälle paikalle tilan jokaisen sisäänkäynnin läheisyyteen.

Induktiosilmukkakaapelit asennetaan ensisijaisesti lattiavaluun. Silmukka-arkkitehtuuri valitaan käyttötarkoituksen mukaan. Vaihesiirtosilmukkaa suositellaan kaikkiin neuvottelutiloihin, luokkatiloihin, opetustiloihin, aulatiloihin, liikuntasaliin sekä ruokalatiloihin. Kaapeli päätetään 4-napaisella Speakon runkoliittimellä AV-keskukseen ja opetustilassa lähelle opettajan työpistettä. ​

Asentaminen ja suunnittelu

Asennuksissa tulee noudattaa ST-kortin, ST 656.09​ (Induktiosilmukka. Suunnittelu ja toteutus) sekä ST 656.01 / RT 09-11280 ​-kortin ohjeita.

Laadunvarmistus ja tarkastus

Järjestelmän toimittaja vastaa ST656.09 kortin mukaisesta lopputarkastuksesta ja tulosten dokumentoinnista. Induktiosilmukan signaalin laadun tulee täyttää standardin SFS-EN 60118-4 viimeisimmän painoksen vaatimukset (kenttävoimakkuus, särö, taajuusvaste ja häiriöt). Mittaukset tehdään istumapaikan tarkkuudella tai puolen metrin välein avoimessa tilassa (esimerkiksi Qlu-kartoitus).

T2402 Silmukkavahvistimet

Induktiosilmukkavahvistimien tyyppi määritellään induktiosilmukkajärjestelmän suunnitelman simulointituloksen perusteellaSuorituskyvyn ja järjestelmän luotettavan toiminnan varmistamiseksi vahvistin kannattaa valita tehokkaammaksi, kuin simuloinnin tuloksena saatu pienin mahdollinen vahvistin.

Vahvistimen valitsemisessa tulee ottaa huomioon järjestelmän käyttötarkoitus. Suuren energiasisällön omaavat signaalit, kuten musiikki ja äänitehosteet, kuormittavat vahvistinta huomattavasti puhetta enemmän ja vaativat merkittävästi tehokkaamman silmukkavahvistimen.

Asentaminen

Silmukkavahvistimet, joihin siirretään äänisignaali ulkopuolisesta äänentoistojärjestelmästä, sijoitetaan piirustustenmukaisesti muun äänentoistolaitteiston yhteyteen tai mikälikyseinen vahvistinkeskus sijaitsee kaukana silmukasta, induktiosilmukanläheisyyteen.

_______________________________________________________________________________________

Lyhyt malliteksti 3, opetustilat

T240 KUULOLAITEJÄRJESTELMÄ 

_______________________________________________________________________________________

Induktiosilmukkajärjestelmä suunnitellaan, toteutetaan, testataan ja merkitään SFS-EN 60118-4 standardin mukaisesti. Induktiosilmukan kuuluvuuskartat sisältyvät standardin mukaisiin silmukkamerkintöihin (esimerkiksi Qlu-kartoitus). 

Induktiosilmukkakaapelit asennetaan ensisijaisesti lattiavaluun. Silmukka-arkkitehtuuri valitaan käyttötarkoituksen mukaan ja rajataan ylikuuluminen viereisiin tiloihin. Ensisijaisesti käytetään vaihesiirtosilmukkaa kaikkiin luokkatiloihin, opetustiloihin, aulatiloihin, liikuntasaliin sekä ruokalatiloihin. Kaapeli kytketään suoraan vahvistimelle tai 4-napaisella Speakon runkoliittimellä AV-keskukseen ja opetustilassa lähelle opettajan työpistettä.

Yleisiin tiloihin toimitetaan käyttövalmis induktiosilmukkajärjestelmä kuuluvuuskarttoineen. Kaikkiin luokkiin asennetaan silmukkakaapelointi ohjeen mukaisesti ja luokista tehdään kuuluvuuskartat. 20% luokista toimitetaan vahvistimineen käyttövalmiina. Muiden luokkien osalta asennetaan vain induktiosilmukkakaapelointi varaukseksi. 

Järjestelmän toimittaja vastaa kaikkiin tiloihin tehtävästä ST656.09 kortin mukaisesta lopputarkastuksesta ja tulosten dokumentoinnista (tarvittaessa käytetään testivahvistinta). Induktiosilmukan signaalin laadun tulee täyttää standardin SFS-EN 60118-4 viimeisimmän painoksen vaatimukset (kenttävoimakkuus, särö, taajuusvaste ja häiriöt). 

Huomioitava erillinen induktiosilmukan suunnitteluohje ST 656.01 / RT 09-11280 ja ST 656.09.

_______________________________________________________________________________________

PALVELUPISTESILMUKKA

_______________________________________________________________________________________

Tilan [tilan nimi] asiakaspalvelupisteisiin suunnitellaan ja asennetaan SFS-EN 60118-4 standardin vaatimusten mukaiset palvelupistesilmukat.

Laitteistoon kuuluu mikrofoni, silmukka-antenni ja silmukkavahvistin (Palvelupistesilmukat). Laitteiston hankinta, asennus ja lopputestaus kuuluvat rakennusurakkaan. Laitteen toiminta testataan ja mitataan standardin SFS-EN 60118:4 mukaisilla menetelmillä ja merkitään SFS-EN 60118:4 standardin mukaisella induktiosilmukkasymbolilla

_______________________________________________________________________________________

Lisätietoja seuraavista linkeistä

Induktiosilmukan toiminnallinen laatu; Standardi SFS-EN 60118-4: 
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFSsahko/CENELEC/ID2/6/376148.html.stx

RT /ST-kortti:  https://www.rakennustieto.fi/tuote.html.stx?RANEget=/index/tuotteet/rt&tuote=/113385

ST-kortisto: 
https://kauppa.sahkoinfo.fi/product/group/54  

Induktiosilmukan laatukartoitus ja lopputarkastus: 
Qlu-kartoitukset

Asiantuntijat palveluksessanne

Qlu Oy on yhteiskunnallinen yritys, joka tuottaa markkinoille palveluita ja ratkaisuja, jotka auttavat huonokuuloisia henkilöitä toimimaan yhteiskunnassa yhdenvertaisina normaalikuuloisten kanssa. Palvelumme auttaa yhteiskuntaa täyttämään YK yleissopimuksessa vammaisten oikeuksista määritellyt esteettömyyden ja saavutettavuuden vaatimukset huonokuuloisten osalta. Autamme tarjoamaan kuulolaitteiden käyttäjille yhdenvertaiset kuulemisolosuhteet ja palvelutason julkisissa tiloissa. Kartoitamme yhdessä kansainvälisten kumppaniemme kanssa julkisten tilojen induktiosilmukoiden toiminnan, ohjeistamme mahdollisesti tarvittavissa korjaustoimenpiteissä ja julkaisemme tilojen kuuluvuuskartat kaikkien nähtäville Web-portaalissamme.
Ota yhteyttä info at qlu.fi, puhelin 050 512 7912

Pia Laakso

Pia Laakso

Myyntipäällikkö

+358 40 550 4885

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

https://www.linkedin.com/in/pia-laakso-7b9913a/

Antti Nevalainen

Antti Nevalainen

Liiketoiminnan kehitysjohtaja

+358404841624

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

http://www.linkedin.com/in/nevalainen

Mikko Haho

Mikko Haho

Kokemusasiantuntija, yrittäjä

+358 50 518 3410

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

https://www.linkedin.com/in/mikko-haho-29956854/