Organisationer för hörselskadade:

_____________________________________________________________________________________

Hörselskadades Riksförbund (HRF)

Sveriges största organisation för hörselskadade – en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden folkrörelse som arbetar för att tillvarata hörselskadades intressen genom att upplysa, stödja och påverka.

Svenska hörselförbundet rf

örbundets syfte är att utgöra en förbindelse mellan svenska lokalföreningar för hörselskadade i Finland och arbeta för de svenskspråkiga hörselskades intressen.

Kuuloavain.fi 

strävar efter att erbjuda svar på frågor som väcks i samband med hörselskadade barn.

Hörsellinjen

Hörsellinjen är en kostnadsfri informationstjänst som drivs av Hörselskadades Riksförbund (HRF).

auris

Tidskrift för hörselskadade