Global hereUhear

Qlu Oy:n hankkeelle Global hereUhear on myönnetty rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Vastuuviranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Hankkeen suunnitelman mukainen toteutusaika on 5.12.2017 - 31.12.2019.
Hankkeen tavoitteena on kehittää yrityksen liiketoimintamallia siten, että se antaa yritykselle hyvät valmiudet kansainvälistymiseen.
Hankkeessa kehitetään tietohallintajärjärjestelmää, vientikumppaneille tarjottavia tukipalveluita sekä palautejärjestelmää ja markkinatutkimusmenetelmää. Hankkeen valmistuttua yritys pystyy hallinnoimaan laajaa vientikumppaniverkostoa ja laajentaa palvelua kansainvälisesti.

Hankkeelle myönnetty EU- ja valtion rahoitus on yhteensä 52 900 €. 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja
Juha Nikula
040 5881138