Mission

Vi erbjuder tjänster och lösningar som hjälper personer med nedsatt hörsel att verka i samhället som jämbördiga med personer med normal hörsel.

Våra tjänster hjälper samhället att uppfylla de krav på hinderfrihet och tillgänglighet för personer med nedsatt hörsel som nämns i FN:s konvention om handikappades rättigheter. Vi hjälper med att erbjuda användare av hörapparater jämbördiga hörselförhållanden och tjänster i offentliga utrymmen.

Tillsammans med våra internationella samarbetspartner kartlägger vi induktionsslingors funktion i offentliga utrymmen, instruerar vid eventuella reparationsåtgärder och publicerar hörbarhetskartor över lokalerna på vår webbportal som är tillgänglig för vem som helst.

Vision

Qlu är en ledande expert inom hinderfritt hörande, vars tjänster och produkter används överallt i världen. Det av Qlu utvecklade systemet för kartläggning av hörslingors kvalitet är de facto-standard i industriländer. I vår webbportal kan användare av hörapparater hitta offentliga utrymmen som kartlagts med hjälp av systemet. Vår portal erbjuder användare av hörapparater opartisk och pålitlig information om hörselförhållanden i offentliga utrymmen.