Ljudet blir synligt

Mikko Haho har livslång erfarenhet av hörselutmaningar och över 20 års arbetserfarenhet av att utveckla lösningar för dem bland annat från induktionsslingbranschen och Nokia. Juha Nikula är i sin tur en företagarpersonlighet, en uppfinnare och ingenjör vars erfarenhet märks i struktureringen av ärenden och tekniker.

Företagarna bakom QLU har en attityd till världen enligt vilken allt är möjligt: en person med nedsatt hörsel kan agera självständigt i samhället och konstatera kvaliteten på tjänsterna han eller hon använder. Tanken känns självklar, men den är inte alltid det. Ofta är det svårt att konstatera om hörselhjälpmedlen, som induktionsslingorna, fungerar på önskat sätt. QLU Oy löser problemet.

QLU erbjuder lösningar för god hörbarhet. Vi använder en metod med vilken induktionsslingors och andra ljudtransfersystems funktionalitet görs synlig. På så vis kan personer med nedsatt hörsel och deras vänner hitta de lokaler, servicekontor, konsert- och konferenssalar samt andra platser där bl.a. induktionsslingornas funktion är kontrollerad. Samtidigt ser vi till att de hjälpmedel som finns används på rätt sätt. Förbättringar i hörbarheten ökar trivseln och utvecklar kommunikationen.