Vårt samhälle är huvudsakligen uppbyggt för hörande, enligt deras utgångsläge och deras behov. Behoven hos personer med nedsatt hörsel och användare av hörapparat har till stor del lämnats obeaktade.

I förverkligandet av hinderfria lösningar lämnas grupper med osynliga handikapp som nedsatt hörsel ofta utanför. Uppmärksamheten riktas huvudsakligen mot den synliga miljön. Det mest allmänt använda tekniska hjälpmedlet, som stöder speciellt användare av hörapparat, är induktionsslingan.

På hur många ställen fungerar induktionsslingan (hörslingan) bra?

Hörselförbundet har redan i flera års tid kartlagt hörselförhållanden, och resultatet visar att man till exempel i offentliga utrymmen använder ljudtransfersystem alldeles för sällan. Även på platser där ett system finns är det ofta bortkopplat, fel planerat, installerat eller justerat eller sönder.

För en person med hörapparat är en rätt installerad och justerad induktionsslinga det enklaste och förmånligaste hörselhjälpmedlet.