Qlu partner Transistor Qlu-mappade hörslingans hörbarhet av Eds Kyrka enlight IEC 60118-4 standard i 2018.
Hörbarhet i religiös utrymme och specielt i kyrkor är ofta mycket krävande, därför är det extremt viktigt at hörslingan funkar bra och hörslingans kvalitet kartan är tilgänlight.