Hinderfriheten och ljudåtergivningens funktion för en person som använder hörapparat beror på många olika faktorer. Typiska problem för användare beror på bristfälliga markeringar och försummelser inom underhåll.

Det är omöjligt att kontrollera hörslingans funktion utan hjälpmedel.

Vi erbjuder experttjänster med anknytning till induktionsslingsystem, audiosystem och akustik.

  • Lägesbedömning
  • Justering av utrustning (Baserat på standarden IEC60118-4 (2006-10))
  • Planering av induktionsslingsystem och audiosystem
  • Skolning för användning av utrustning
  • Träning av planerare och installatörer
  • Planering av reparationer och förbättringar
  • Kostnadsberäkningar
  • Utarbetande av offertförfrågans tekniska del
  • Teknisk besiktning och slutgranskning av byggnads- och reparationsprojekt
  • Projektplanering och projektstyrning

Fråga mer eller begär offert!