Aktiv slingskylt - Transistor T-SIGN

T-sign talar om när ljudet går ut på teleslingan och nivån uppfyller IEC 60118-4. Detta hjälper både de som ansvarar för tekniken och besökare som använder hörslingan.

Hörslingor gör det möjligt för personer med nedsatt hörsel att höra. Hörslingor kan användas av de med nedsatt hörsel, men även de med ett främmande språk, koncentrationssvårigheter eller någon annan omständighet som gör att det blir svårt att uppfatta det som sägs om man lyssnar utan hörseltekniskt hjälpmedel.

Eftersom många är beroende av hörslingor är det en vital del att de alltid fungerar som de ska. Med T-sign går det snabbt att upptäcka när något inte fungerar i ljudkedjan och själv kunna vidta rätt åtgärder så som att hålla mikrofonen mer riktad mot munnen. T-sign hjälper också alla att förstå hur tekniken fungerar.

Kravuppfyllande

T-sign är en elektronisk slingskylt som uppfyller kravet gällande övervakning av hörslingor i enlighet med IEC 62489-1. T-sign har elektronik som tar emot, beräknar och kontrollerar nivån på hörslingan över tid. En fast grönt lysande skylt betyder att hörslingan är OK i relation till de värden som standarden för hörslingor föreskriver. T-sign kan installeras i efterhand där det redan finns hörslinga eller projekteras vid nyinstallation. Det som krävs för installation är ett strömuttag 110V-230V AC och för kalibrering krävs ett mätinstrument för hörslinga.

Läs mera: https://transistor.se/en/accessibility/active-loop-sign-t-sign-set.html

Du kan köpa T-Sign från Qlu: Ta kontakt.