Detta prov spelades in i Uleåborgs katedral med utrustning som spelar in både naturligt ljud (akustiskt ljud, eftersom människor med normal hörsel hör det) med en högkvalitativ mikrofon och induktionsslingasignal med en lyssnarenhet. Inspelningen gjordes på en position där i induktionsslingans signal uppfyller IEC 60118-4: 2014-specifikationen.

 

Flytta hörapparaten till olika positioner och hör skillnaden.

 

0 - ljud av

inspelning från mikrofonen (hörapparaten i M-läge)

T - inspelning från induktionsslingesignal (hörapparat i T-läge) )

Label