När du bygger, bygg ordentligt

Hörbarheten påverkas av bland annat akustiken och ljudåtergivningssystemet. För en användare av hörapparat är bakgrundsbuller, rundgång och eko betydande problem som ofta gör det fullständigt omöjligt att uppfatta speciellt tal. När man ge god betjäning även till användare av hörapparat lönar det sig att installera en induktionsslinga.

När en induktionsslinga installeras i en lokal är det en mer kostnadseffektiv lösning om den beaktas redan i början av planeringen. När systemet är rätt planerat, installerat och justerat av professionella betjänar det slutanvändaren på bästa sätt. Det är omöjligt att kontrollera att induktionsslingan fungerar utan tekniska hjälpmedel. Även när det gäller detta hjälper vi dig.

Finlands byggbestämmelsesamling F1, Hinderfri byggnad, 2005

Åskådarläktare, auditorier, fest- och konferensrum, restaurangsalar, undervisningssalar, klassrum och motsvarande samlingsutrymmen skall också vara lämpliga för rörelse- och funktionshindrade. 

Ljudåtergivningssystem som installeras i sådana utrymmen skall också vara försedda med tele-/induktionsslingor eller motsvarande ljudöverföringssystem.