Määräykset, lait ja ohjeet

Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä (241/2017)

Yhdenvertaisuuslaki (https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325)

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä  


Linkkejä kuulojärjestöjen Web-sivuille

Kuuloliitto ry

Kuuloliiton FaceBook -sivut: https://www.facebook.com/kuuloliitto

Kuuloliiton kuulopiirit löytyvät Kuuloliitto ry:n sivuilta. 

 

Suomen Akustikusneurinoomayhdistys ry

Suomen Tinnitusyhdistys ry 

Kuuloavain.fi 

on Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry:n ja LapCI ry:n yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on luoda kuulovammaisten lapsen vanhemmille suunnattu tieto- ja vertaistukiportaali. 

FaceBook -sivut: https://www.facebook.com/kuuloavain

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry (KLVL) on tarkoitettu kaikille perheille, joissa on kuulovammainen lapsi tai nuori.

LapCI ry

Valtakunnallinen sisäkorvaistutelasten yhdistys.


Linkkejä laitevalmistajien Web-sivuille:

Ampetronic Ltd.

Opus Technologies

Univox / Bo Edin AB