SFS standardi määrittelee, miten induktiosilmukka- järjestelmät pitää merkitä

Induktiosilmukkajärjestelmän suorituskyvyn määrittelevä standardi SFS-EN 60118-4 määrittelee selkeästi sen, miten induktiosilmukkajärjestelmät tulee merkitä. Qlu-kartoitus noudattaa kaikkia standardin vaatimuksia.

Standardin tarkoituksena on, että järjestelmän loppukäyttäjät, järjestelmän asennuksesta ja/tai käytöstä vastaavat henkilöt ja laitteiston valmistajat saavat riittävästi tietoa ja voivat varmistua siitä, että asennettu induktiosilmukkajärjestelmä toimii standardin SFS-EN 60118-4 mukaisesti.

Kuulolaitteen käyttäjille annettava tieto

Induktiosilmukalla varustetussa tilassa tulee olla

  • induktiosilmukasta kertova kyltti. Kyltti tulee sijoittaa näkyvälle paikalle lähelle tilan sisäänkäyntiä. Jos sisäänkäyntejä on useampia, kyltit tulee sijoittaa jokaisen sisäänkäynnin läheisyyteen. Kyltin pitää olla riittävän suuri ollakseen helposti luettava ja sen tulee olla valmistettu kestävästä materiaalista
  • kyltin viereen tulee sijoittaa tilan pohjapiirros, josta käy selville alueet, joissa induktiosilmukan signaali on käyttökelpoinen. T-merkki ja pohjapiirros voivat olla integroituna samaan kylttiin.
  • induktiosilmukkajärjestelmän moitteettomasta toiminnasta vastaavan henkilön nimi tai asema ja keinot, kuinka häneen saa yhteyden.

Kuulolaitteen käyttäjälle pitää pyydettäessä antaa selkeät ohjeet induktiosilmukkajärjestelmän käytöstä.

Induktiosilmukasta kertova merkki pitää laittaa myös palvelupistesilmukoiden yhteyteen. Merkki sijoitetaan näkyvälle paikalle, missä kuulolaitteen käyttäjä olettaa sen normaalisti sijaitsevan.

Qlu-kartoitus sisältää standardin edellyttämät tiedot

Tekemäämme induktiosilmukan laatukartoitukseen sisältyy tilan sisäänkäynneille sijoitettavat pohjapiirrokseen yhdistetyt laatukartat, jotka kertovat selkeästi induktiosilmukan signaalin laadun eri kohdissa tilaa. Laatukarttaan on integroitu induktiosilmukasta kertova T-kyltti ja QR-koodi, jonka kautta tilan omistajaan voi ottaa yhteyttä ja antaa palautetta induktiosilmukkajärjestelmän toiminnasta.

Teemme tarvittaessa myös standardin mukaisen induktiosilmukkajärjestelmän käytöstä ja ylläpidosta selkeän ohjeistuksen tilojen käyttäjille, mikäli induktiosilmukan asentaja ei ole sitä toimittanut.