Esteettömän kuunteluympäristön vaatimuksia

Laadukas kuunteluympäristö tarjoaa tasa-arvoisen kuulemiskokemuksen sekä normaalikuuloisille, että kuulolaitetta käyttäville henkilöille. Kuunteluympäristön laatuun vaikuttavat tilan akustiset ominaisuudet, äänentoistojärjestelmä ja kuulolaitetta käyttäviä palveleva äänensiirtojärjestelmä. 

Erityisesti kulttuuritilojen ja koulutustilojen sekä muiden kokoontumistilojen suunnittelussa ja rakentamisessa on varmistettava, että tilan kuunteluolosuhteet ovat tilan kaikkien suunniteltujen käyttötarkoituksien asettamia vaatimuksia vastaavalla tasolla. 

Kuunteluympäristön suunnittelun perusteina tulee käyttää, ja lopputarkastuksessa tulee noudattaa mm. seuraavissa säädöskokoelmissa määriteltyjä menetelmiä ja raja-arvoja:

Kuunteluympäristö toimii kokonaisuutena, joten sen osa-alueiden suunnittelussa kannattaa huomioida kaikki yllä mainitut osa-alueet.  Paras lopputulos ja kustannustehokkain toteutus saavutetaan, kun eri osa-alueiden suunnittelijat tekevät tiivistä yhteistyötä.  

Akustisesti vaativissa kohteissa suunnittelun onnistuminen kannattaa varmistaa simuloinnein.  

  • Äänentoistojärjestelmä toimii osana akustista ympäristöä, joten näiden osa-alueiden saumattoman yhteistoiminnan varmistaminen on lopputuloksen laadun kannalta oleellista.
  • Äänentoistojärjestelmä tuottaa myös äänensiirtojärjestelmän käyttämän signaalin, joten järjestelmien välinen yhteistoiminta on huomioitava laitevalinnoissa ja laitteiston ohjelmoinnissa.
  • Mikrofonien valinnalla ja niiden sijoittelulla akustisessa ympäristössä voidaan vaikuttaa merkittävästi sekä äänentoistojärjestelmän, että äänensiirtojärjestelmän tuottaman signaalin laatuun.

Akustiikan ja äänentoistojärjestelmän muodostaman kokonaisuuden toimivuuden varmistamiseksi kannattaa testata tilan jälkikaiunta-aika, akustinen taajuusvaste, taustamelun määrä sekä STIPA (Speech Transmission Index for Public Address Systems).

Induktiosilmukoiden osalta lopputarkastus tulee tehdä SFS-EN 60118-4 standardissa määriteltyjä menetelmiä ja hyväksymiskriteereitä noudattaen ja tilat on merkittävä tässä standardissa määritellyllä tavalla.

Äänensiirtojärjestelmän suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitava signaalin ylikuulumiseen, luottamuksellisuusvaatimuksiin ja häiriöttömään signaalin vastaanottoon liittyen läheisten tilojen käyttötarkoitus ja tekninen varustus.

Uudet silmukka-asennukset kannattaa toteuttaa silmukan kuuluvuusalueen tarkasti rajaavilla silmukkarakenteilla, ellei jonkin tilan kohdalla ole erityisen painavia syitä tästä poikkeavan ratkaisun käyttämiseen.  Tällöin ne eivät rajoita tarpeettomasti näiden tilojen ja niiden lähellä olevien tilojen käyttötarkoituksen myöhempiä muutoksia.