Transett T-SIGN™ - aktiivinen T-merkki

Transett T-SIGN™ on patentoitu älykäs T-merkki, joka kertoo milloin tilaan asennettu induktiosilmukka toimii ja kuinka voimakkaan signaalin se tuottaa. Aktiivinen T-merkki kiinnitetään näkyvälle paikalle tilan seinälle tai kattoon, jolloin sekä esiintyjät että kuulolaitteen käyttäjät näkevät induktiosilmukan toiminnan.

T-SIGN ja Qlun tekemä induktiosilmukan kuuluvuuskartta yhdessä

antavat kuulolaitteen käyttäjälle kaiken tarvittavan tiedon tilaan asennetusta induktiosilmukasta. Missä se kuuluu parhaiten ja miten se toimii tällä hetkellä.

Miksi tämä on tärkeää?

Induktiosilmukka on kuulolaitteen käyttäjän tärkein apuväline ja näin ollen pettymys on suuri, jos silmukasta ei kuulu ääntä. Transett T-SIGN™ kertoo kaikille tilassa olijoille toimiiko induktiosilmukkajärjestelmä: onko silmukka päällä ja syötetäänkö siihen riittävän voimakasta äänisignaalia. 

Mitä aktiivinen T-merkki näyttää?

Induktiosilmukasta voi kuulua heikosti sen takia, että silmukkavahvistimelle ei syötetä oikean tasoista äänisignaalia. Esimerkiksi tietokoneen äänenvoimakkuus on säädetty liian pienelle tai puhuja puhuu liian kaukaa mikrofonista. Aktiivinen T-merkki kertoo kuulijoiden lisäksi myös luennoitsijalle ja tekniselle henkilökunnalle onko silmukan äänenvoimakkuus sopiva, liian suuri tai liian pieni. Aktiivinen T-merkki mittaa signaalin voimakkuutta 60 kertaa sekunnissa ja muuntaa mittaustulokset kuulijalle ymmärrettäväksi värisignaaliksi. Kun T-merkki on vihreä, kaikki on kunnossa. Kun T-merkki on punainen, on silmukan signaali liian voimakas. Jos merkki vilkkuu hitaasti vihreänä, on silmukan signaali liian heikko ja esimerkiksi puhuja tietää, että hänen pitää puhua lähempänä mikrofonia.

Kiinteän induktiosilmukan toimintaa pitää tarkkailla reaaliajassa

23.1.2018 kansainväliseen standardiin IEC 62489-1 tehtiin lisäys, joka edellyttää, että kiinteästi asennetun induktiosilmukan (huonesilmukan) toimintaa pitää tarkkailla reaaliajassa. Jatkuva monitorointi pitää toteuttaa siten, että se antaa reaaliaikaista informaatiota induktiosilmukan toiminnasta. Tieto pitää esittää siten, että se ei häiritse huoneessa olijoita.

Aktiivinen T-merkki täyttää standardin vaatimukset

Transistorin kehittämä aktiivinen T-merkki täyttää IEC 62489-1 vaatimukset. Se vastaanottaa silmukan signaalin ja tulkitsee signaalin voimakkuutta ja laatua reaaliajassa.

Aktiivinen T-merkki voidaan asentaa huoneeseen myös jälkikäteen. Se asennetaan joko tilan seinälle tai kattoon ja tarvitsee 230V käyttösähkön. Merkki pitää kalibroida asennuksen jälkeen kenttävoimakkuusmittarin avulla.

Transett T-SIGN™ - aktiivinen T-merkin voit ostaa Qlu:lta asennuksineen

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää. 

Katson myös valmistajan sivut: https://transistor.se/en/accessibility/active-loop-sign-t-sign-set.html